Digitálna knižnica

Naším poslaním je spájať ľudí s Ježišom v digitálnom svete, budovať ich vzťah s Bohom, ​učiť ich zdieľať svoju vieru s inými a zapájať ich do miestnej cirkvi. Nasledujúca animácia zachytáva tento proces v zjednodušenej podobe, keďže duchovná cesta človeka nie je vždy lineárna. Chceme osloviť a sprevádzať ľudí hľadajúcich Boha od chvíle, ako vstúpia do nášho digitálneho prostredia, a ponúknuť im relevantné zdroje, ktoré by im pomohli v tom bode ich duchovnej cesty, kde sa práve nachádzajú. 

Táto naša „Digitálna knižnica“ je užitočnou databázou veľkého množstva materiálov na evanjelizáciu a duchovný rast (webstránky, online kurzy, emailové série, stránky na sociálnych sieťach), ktoré pomôžu ľuďom urobiť na svojej ceste s Bohom ďalší krok.​ Nájdeš tu materiály vhodné na individuálne štúdium i štúdium v skupinke.

Po kliknutí na jednotlivé kruhy sa roztvoria jednotlivé fázy duchovnej cesty človeka. V rámci nich môžeš ďalej rozkliknúť zoznam našich zdrojov.

Vstup Vstup
man Vstup Poznávanie Rast Zdieľanie man

Späť

Štyri fázy duchovnej cesty:

VSTUP

Máme množstvo zdrojov pre ľudí, ktorí ešte nemajú vzťah s Bohom. Do nášho digitálneho prostredia môžu vkročiť cez rôzne vstupné brány.

POZNÁVANIE

Pomocou článkov, online kurzov s e-koučom alebo emailových sérií predstavujeme hľadajúcemu základné princípy kresťanskej viery.

RAST

V procese „Rastu“ pomáhame novému alebo dlhoročnému veriacemu rozvíjať sa vo svojej viere a mať ešte bližší vzťah s Bohom.

ZDIEĽANIE

Veriacich povzbudzujeme k tomu, aby sa so svojou vierou podelili s inými. Vďaka našim zdrojom sa môže ktokoľvek zapojiť do duchovnej multiplikácie.