Pravidlá súťaže

Usporiadateľ súťaže: Usporiadateľom súťaže o dva hrnčeky s názvom „Valentínska súťaž” (ďalej len „súťaž“) je občianske združenie Agapé Slovensko, Banšelova 19, 821 04 Bratislava 2, IČO: 317 69 004 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Cieľom súťaže je podpora a propagácia aktivít usporiadateľa. Trvanie súťaže: Do súťaže sa možno zapojiť …

Pravidlá súťaže Čítajte viac »