Daruj nám 2% z dane

Postup na poukázanie 2% pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

  1. Vypočítaj si 2% zo zaplatenej dane. Ak si ako dobrovoľník odpracoval počas roka 2022 aspoň 40 hodín v akejkoľvek organizácii, môžeš darovať 3% svojich daní. Pre viac informácií klikni sem.
  2. V daňovom priznaní vypíš uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane (údaje o prijímateľovi dane nájdeš nižšie). Tu sú potrebné informácie a tlačivá, ak podávaš daňové priznanie elektronicky: DP typ A a DP typ B, prípadne fyzicky: DP typ A a DP typ B.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doruč v lehote, ktorú máš na podanie daňového priznania (do 30. 4. 2023) na daňový úrad v mieste vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplať daň z príjmov.

Údaje o prijímateľovi dane

IČO: 31769004

Obchodné meno: Agapé Slovensko