Pridaj sa k nám!

Zapoj sa do našich celoročných aktivít alebo jednorazových projektov. Veľmi radi ťa privítame medzi sebou v tíme.

O nás

Agapé Slovensko je ekumenická misijná organizácia, ktorá sa venuje rôznym skupinám ľudí. Cieľovou skupinou študentskej služby sú stredoškolskí a vysokoškolskí študenti. Naše dva tímy v Bratislave a v Košiciach poskytujú študentov stredných a vysokých škôl príležitosti môcť porozumieť evanjeliu a stať sa učeníkmi Pána Ježiša. Snažíme sa vytvárať prostredie, kde študenti môžu zažiť autentickú vieru, pýtať sa otázky a rásť v kráčaní s Bohom, aby boli vernými nasledovníkmi Pána Ježiša a odovzdávali Jeho posolstvo ďalej.

Možnosti zapojenia

Dobrovoľníctvo

Zmysluplné aktivity vo voľnom čase., vďaka ktorým získaš nové priateľstvá a zručnosti.

Pracovný úväzok

Plný alebo skrátený úväzok na pracovný čas, ktorý ti bude vyhovovať. 

Aktuálne hľadáme: E-kouč

Venuj svoj čas ľuďom, ktorí hľadajú Boha online, a sprevádzaj ich ako e-kouč.

Aktuálne ponuky

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľník na SpeakOut English Camp

Kto: Študent SŠ alebo VŠ, ktorý aktívne kráča s Bohom, túži získať nové priateľstvá, rásť vo svojej viere a učiť sa hovoriť o nej s inými študentmi

 

Čo: Príprava programu tábora SpeakOut, budovanie vzťahov s účastníkmi kempu, zapájanie sa do rozhovorov o živote a viere, zdieľanie evanjelia, biblické skupinky, stretnutia s mentorom, osobný a duchovný rozvoj a rast, robenie krokov viery

 

Kde: Ždiar, Belianske Tatry

 

Kedy: mesiac júl

Pozývame ťa, aby si prišiel pomôcť iným spoznať Ježiša a rásť vo svojej viere.

Ak túžiš investovať do svojho duchovného rastu a rozvoja charakteru, vidieť a byť súčasťou toho ako Boh pracuje a mení srdcia a životy, získavať zručnosti pre svoju osobnú službu, a byť nástrojom v životoch iných, SpeakOut dobrovoľníctvo je tu pre teba. Budeš súčasťou tímu, ktorý sa stane tvojou rodinou a zažiješ jedinečnú atmosféru prijatia, zábavy, povzbudzovania a spoločných zážitkov.

 

Ak chceš vedieť viac, napíš nám na studenti@agapeslovensko.sk

Dobrovoľník v službe študentom

Kto: Študent SŠ alebo VŠ, ktorý túži hovoriť o svojej viere iným študentom

Čo: Zdieľanie evanjelia na škole/internáte a vo svojom okolí, pravidelné stretnutia s mentorom, osobný rozvoj a rast, robenie krokov viery

Kde: Kdekoľvek na Slovensku

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí túžia pomôcť iným poznať Ježiša a rásť vo svojej viere. Chceme ich viesť, povzbudzovať a pomáhať im zasiahnuť ich školy, internáty a okolie pre Ježiša.

Ak túžiš investovať do svojho duchovného rastu a rozvoja charakteru, naštartovať a/alebo rozvíjať svoju osobnú službu, učiť sa, čo znamená žiť verše z Matúša 28, 18-20 a 2. Timotejovi 2, 2, a nechať sa používať Bohom v životoch iných, sme tu pre teba. Dáme ti k dispozícii mentora, ktorý ťa bude vyučovať, povzbudzovať, dávať ti adekvátne výzvy a modliť sa za teba.

Ak chceš vedieť viac, napíš nám na studenti@agapeslovensko.sk

E-kouč na našich webstránkach

Koho hľadáme: Zrelých kresťanov, ktorí majú dlhodobý, blízky vzťah s Bohom, sú dostupní, učenliví, dokážu zrozumiteľne komunikovať o svojej viere s inými a denne používajú internet.

Kedy: Nábor a školenie nových e-koučov na jar 2023

Kde: Samostatná práca z domu, online

Kto je e-kouč: Dobrovoľník, ktorý cca 1–3 hodiny týždenne sprevádza na internete ľudí hľadajúcich odpovede na svoje otázky o živote, Bohu a kresťanstve. Nie je to teológ, učiteľ ani psychologický poradca, ale „obyčajný“ kresťan, ktorý hľadajúcim pomáha počas určitého úseku jeho cesty za/s Bohom. Cieľom e-kouča nie je hovoriť, čo má hľadajúci robiť, ale klásť mu dobré otázky, aby sám objavil odpovede a pravdy o Bohu.

Kritériá: 

 • Osobný vzťah s Bohom
 • Zrozumiteľná komunikácia, empatia a dobrý pravopis
 • Znalosť Biblie 
 • Aktívny člen miestneho kresťanského spoločenstva
 • Ekumenické zmýšľanie
 • Časová dostupnosť a iniciatívnosť v komunikácii s ľuďmi na internete
 • Spoľahlivý internet a počítač

​Školenie e-koučov
​Na prácu e-kouča ťa dôkladne pripravíme. Prvá časť školenia zahŕňa vysvetlenie toho, čo je koučing a ako sa odlišuje od poradenstva, taktiež informácie o tom, ako pristupovať ku klientom, ako odpisovať na ich správy a klásť dobré otázky. Tieto zručnosti využiješ predovšetkým pri koučovaní na stránkach Everystudent.sk a Mamproblem.sk. Ďalšia časť školenia ťa pripraví na sprevádzanie ľudí v online kurzoch na stránke Kurzy.HladamBoha.sk. Títo ľudia majú zväčša hlboký záujem o skúmanie viery a práca s nimi prináša veľa ovocia. Tvojou úlohou bude venovať im systematickú pozornosť a klásť im otázky, ktoré ich posunú bližšie k Bohu. Počet klientov, ktorým sa budeš venovať, si môžeš regulovať sám podľa svojich možností.

Špeciálne požiadavky na e-koučov
E-koučovia pracujú samostatne, zo svojho domova. Preto je pre nás dôležité, aby sme sa aspoň dvakrát do roka všetci stretli aj osobne ako tím, za účelom zdieľania a ďalšieho rastu. Pre všetkých e-koučov je povinná účasť na 2 akciách ročne: na Celoslovenskej konferencii e-koučov (1 víkend) a na jednom z Regionálnych stretnutí e-koučov v BA, BB alebo KE (1 večer)​.

Viac informácií

Prihlásiť sa

Rybáreň: Učenícke tímy

Tím, ktorého primárnym cieľom nie je študovať Bibliu, modliť sa či uctievať, ale činiť Ježišových učeníkov. Miesto, kde sa skutočne staneš „rybárom ľudí“ tým, že každý týždeň objavíš ako s láskou ukázať evanjelium neveriacim. Stráv semester praktickým učením sa, ako spoločne žiť Veľké poslanie!

 

 • týždenné stretnutia v zimnom alebo letnom semestri!
 • jeden týždeň spoločné večeranie, ďalší týždeň „rybárčenie“!
 • spoločné precvičovanie toho, čo sa naučíme!
 • spoznávanie sa ako skupina!
 • spoločný víkend na „rybačke“!

Ak chceš vedieť viac, napíš nám na studenti@agapeslovensko.sk

Koho hľadáme: mládežník vo veku od 15 rokov, študent SŠ, VŠ, pracovník s mládežou, pracujúci, horná hranica nie je určená
Dátum: 23. – 28. august 2022
Miesto: Báčsky Petrovec, Srbsko
Cena: 300 € strava, cesta, ubytovanie, materiály

Popis projektu a aktivít: Misijná služba deťom a mládeži – Slovákom žijúcim vo Vojvodine. Denný tábor, kluby, hry, športy. Evanjelizácia, vyučovanie základov kresťanského života. Komunikácia počas misie bude v slovenčine.

19. 8. – Stretnutie vo Sv. Jure
20. 8. – Odjazd do Srbska
21. – 26.8. – Misia
27. 8. – Výlet
28. 8. – Návrat na Slovensko

Podrobné informácie a registračný formulár nájdeš na stránke Únie detí a mládeže

Kto: Študent SŠ alebo VŠ, ktorý aktívne kráča s Bohom, túži získať nové priateľstvá, rásť vo svojej viere a učiť sa hovoriť o nej s inými študentmi

Čo: Príprava programu tábora SpeakOut, budovanie vzťahov s účastníkmi kempu, zapájanie sa do rozhovorov o živote a viere, zdieľanie evanjelia, biblické skupinky, stretnutia s mentorom, osobný a duchovný rozvoj a rast, robenie krokov viery

Kde: Ždiar, Belianske Tatry

Kedy: mesiac júl

Pozývame ťa, aby si prišiel pomôcť iným spoznať Ježiša a rásť vo svojej viere.

Ak túžiš investovať do svojho duchovného rastu a rozvoja charakteru, vidieť a byť súčasťou toho ako Boh pracuje a mení srdcia a životy, získavať zručnosti pre svoju osobnú službu, a byť nástrojom v životoch iných, SpeakOut dobrovoľníctvo je tu pre teba. Budeš súčasťou tímu, ktorý sa stane tvojou rodinou a zažiješ jedinečnú atmosféru prijatia, zábavy, povzbudzovania a spoločných zážitkov.

Napíš nám, ak chceš vedieť viac.

Kto: Študent SŠ alebo VŠ, ktorý túži hovoriť o svojej viere iným študentom
Čo: Zdieľanie evanjelia na škole/internáte a vo svojom okolí, pravidelné stretnutia s mentorom, osobný rozvoj a rast, robenie krokov viery
Kde: Kdekoľvek na Slovensku

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí túžia pomôcť iným poznať Ježiša a rásť vo svojej viere. Chceme ich viesť, povzbudzovať a pomáhať im zasiahnuť ich školy, internáty a okolie pre Ježiša.

Ak túžiš investovať do svojho duchovného rastu a rozvoja charakteru, naštartovať a/alebo rozvíjať svoju osobnú službu, učiť sa, čo znamená žiť verše z Matúša 28, 18-20 a 2. Timotejovi 2, 2, a nechať sa používať Bohom v životoch iných, sme tu pre teba. Dáme ti k dispozícii mentora, ktorý ťa bude vyučovať, povzbudzovať, dávať ti adekvátne výzvy a modliť sa za teba.

Napíš nám, ak chceš vedieť viac.

Koho hľadáme: zrelí kresťania, ktorí majú dlhodobý, blízky vzťah s Bohom, sú dostupní, učenliví, dokážu zrozumiteľne komunikovať o svojej viere s inými a denne používajú internet.
Kedy: nábor a školenie nových e-koučov na jeseň 2022
Kde: samostatná práca z domu, online 

Kto je e-kouč: Dobrovoľník, ktorý 1–3 hodiny týždenne sprevádza na internete ľudí hľadajúcich odpovede na svoje otázky o živote, Bohu a kresťanstve. Nie je to teológ, učiteľ ani psychologický poradca, ale niekto, kto hľadajúcim pomáha prejsť kus životnej cesty. Jeho cieľom nie je hovoriť, čo má daný človek urobiť, ale objavovať spolu s ním odpovede na jeho otázky. 

Kritériá: 

 • Osobný vzťah s Bohom
 • Zrozumiteľná komunikácia, empatia a dobrý pravopis
 • Znalosť Biblie 
 • Aktívny člen miestneho kresťanského spoločenstva
 • Ekumenické zmýšľanie
 • Časová dostupnosť a iniciatívnosť v komunikácii s ľuďmi na internete
 • Spoľahlivý internet a počítač

​Školenie e-koučov
​Na prácu e-kouča ťa dôkladne pripravíme. Prvá časť školenia zahŕňa vysvetlenie toho, čo je koučing a ako sa odlišuje od poradenstva, taktiež informácie o tom, ako pristupovať ku klientom, ako odpisovať na ich správy a klásť dobré otázky. Tieto zručnosti využiješ predovšetkým pri koučovaní na stránkach Everystudent.sk a Mamproblem.sk. Ďalšia časť školenia ťa pripraví na sprevádzanie ľudí v online kurzoch na stránke Kurzy.HladamBoha.sk. Títo ľudia majú zväčša hlboký záujem o skúmanie viery a práca s nimi prináša veľa ovocia. Tvojou úlohou bude venovať im systematickú pozornosť a klásť im otázky, ktoré ich posunú bližšie k Bohu. Počet klientov, ktorým sa budeš venovať, si môžeš regulovať sám podľa svojich možností.

Špeciálne požiadavky na e-koučov
E-koučovia pracujú samostatne, zo svojho domova. Preto je pre nás dôležité, aby sme sa aspoň dvakrát do roka všetci stretli aj osobne ako tím, za účelom zdieľania a ďalšieho rastu. Pre všetkých e-koučov je povinná účasť na celoslovenskej Jesennej konferencii (1 víkend) a na jednom z jarných Regionálnych stretnutí e-koučov v BA, BB alebo KE (1 večer)​.

Registračný formulár

Pracovný úväzok

Misijný pracovník medzi študentmi

Koho hľadáme: Kresťana, ktorý je nadšený pre misiu, je učenlivý, dokáže ekumenicky spolupracovať s rôznymi kresťanskými cirkvami, vidí potrebu šíriť evanjelium medzi študentmi stredných a vysokých škôl.

 

Miesto výkonu práce: môžeš sa pridať do tímu v Košiciach, alebo v Bratislave

 

Pracovný úväzok: Plný alebo čiastočný

 

Vízia študentskej služby: Aby každý študent mohol poznať niekoho, kto nasleduje Krista.

 

Náplň práce: Misijná práca medzi študentmi: spájanie mladých ľudí s Bohom, budovanie ich vzťahu s ním a vedenie ich k tomu, aby ďalej zdieľali svoju vieru vo svojom okolí. Vytváranie bezpečného priestoru pre študentov, kde sa môžu otvoriť a duchovne načerpať. Aktívne hľadanie ľudí, ktorí sú otvorení evanjeliu a osobná práca s nimi vo forme mentoringu alebo učeníctva. Vedenie biblických skupiniek. Organizácia a vedenie kempov a víkendoviek. Budovanie svojho tímu misijných partnerov – ľudí, ktorí finančne podporujú našu prácu.

 

Čo pomôže: záujem o spoznávanie ľudí, iniciatívnosť, schopnosť aktívne počúvať a pracovať v tíme, flexibilita, chuť učiť sa nové veci, znalosť anglického jazyka je výhodou

 

Čo ponúkame: školenia pre nových pracovníkov, školenie zháňania finančnej podpory, dôraz na duchovný a osobnostný rast, rozvoj v oblasti práce s ľuďmi, práca v priateľskej atmosfére

 

Benefity: budeš vidieť, ako Boh mení teba a mladých ľudí v tvojom okolí

 

Kontakt: studenti@agapeslovensko.sk

Stáž s Agapé študenti 2024/25

Stáž na plný úväzok zahŕňa skúsenosť v dvoch tímoch – v Bratislave a v Košiciach (možnosť je aj iba jedna lokalita). Súčasťou stáže sú dva medzinárodné projekty – v zime a v lete, školenia zamerané na rozvoj zručností potrebných v službe, ale aj v každodennom živote, konferencie a iné akcie spojené so službou. Budeš aktívne používať anglický jazyk. Pracovná doba je pomerne flexibilná a mnohokrát z domu, ale zároveň sme tam kde sú študenti a v časoch kedy sú dostupní. 

Čo získaš: 

 • Budeš patriť do tímu v jednom alebo viacerých mestách
 • Budeš mať flexibilnú pracovnú dobu z domu aj medzi študentami
 • tím, v ktorom môžeš rásť a milovať ostatných
 • osobný rozvoj a rast 
 • premenu a prehĺbenie tvojho vzťahu s Bohom
 • cestovanie a spoznávanie nových kultúr 
 • nové zručnosti a mnoho skúseností v organizovaní eventov, v komunikácii, vo vedení ľudí a vytváraní obsahu na sociálne siete
 • účasť na Veľkom poslaní medzi študentmi 
 • osobného kouča 
 • príležitosť naučiť sa ako si vybudovať tím ľudí, ktorí ťa budú podporovať finančne a aj modlitebne v tom, čo budeš robiť

Ak chceš vedieť viac, napíš nám na studenti@agapeslovensko.sk

Projektová práca

Tvorba videí

Koho hľadáme: Kresťana, ktorý dokáže vymýšľať a vytvárať krátke videá, prostredníctvom ktorých sa ľudia na sociálnych sieťach môžu dostať o krok bližšie k Bohu. Si kreatívny, samostatný a máš skúsenosti s tvorbou videí? Pridaj sa do nášho online tímu!

 

Vízia online tímu: Túžime po tom, aby ľudia v digitálnom svete našli Ježiša, rástli vo vzťahu s ním a zdieľali svoju vieru s inými. 

 

Miesto: Práca z domu. Výhodou je, ak žije v Bratislave, Košiciach alebo Banskej Bystrici alebo v ich blízkom okolí. 

 

Náplň práce: Spolupráca na tvorbe scenára pre videá, natáčanie, strih, titulkovanie, grafická úprava a pod.

 

Ak máš záujem o viac informácií, napíš nám na online@agapeslovensko.sk

Brigáda

Social media manager

Koho hľadáme: Kresťana, ktorý je kreatívny, proaktívny a nebojí sa skúšať nové veci a učiť sa, ako čo najlepšie využívať sociálne médiá na komunikáciu s mladými ľuďmi. 

 

Náplň brigády: Vytváranie obsahu pre sociálne siete zamerané na študentov s cieľom zasiahnuť mladých ľudí a podnietiť ich záujem o duchovný život. Kreatívna tvorba videí, fotiek a textov relevantných pre našu misiu.

 

Viac o študentskej službe a našej vízii sa dočítaš na agapeslovensko.sk/studenti

 

Miesto: Bratislava alebo Košice. Pozícia zahŕňa prácu z domu + účasť na akciách, kde budeš zbierať materiál na príspevky na soc. siete  

 

Úväzok: dohodou (počet hodín podľa tvojich možností)

 

Požadované zručnosti: práca s FB, IG, TikTok, skúsenosti s grafickým dizajnom (napr. Canva) sú výhodou, flexibilita, ovládanie anglického jazyka – aspoň B2, samostatnosť a iniciatíva 

 

Kontaktuj nás: studenti@agapeslovensko.sk

Grafický dizajnér

Obsah brigády: Tvorba grafického dizajnu na propagačné materiály a sociálne siete, aby boli zaujímavé a lákavé pre študentov a reprezentovali našu organizáciu, aktivity a projekty.

 

Miesto výkonu práce: práca z domu bez obmedzenia

 

Úväzok: dohodou (počet hodín podľa tvojich možností)

 

Požadované zručnosti: kreativita, skúsenosti s grafickým dizajnom, otvorenosť spätnej väzbe, flexibilita, prehľad v súčasných trendoch na sociálnych sieťach, ovládanie anglického jazyka výhodou.

 

Kontaktuj nás: studenti@agapeslovensko.sk

Študentská brigáda

Potrebuješ brigádu a túžiš ovplyvniť svet pre večnosť? Môžeš sa pridať k tímu v Bratislave alebo v Košiciach a pomôcť iným spoznať Pána Ježiša. Pomôžeme ti rozvíjať zručnosti pre službu cez školenia, pozorovanie a aplikáciu toho čo sa budeš učiť. Je to príležitosť pre teba používať tvoje dary pre niečo čo pretrvá do večnosti. Pracovný čas je flexibilný a bude prispôsobený tvojmu rozvrhu, s maximom 10 hodín týždenne. 

Čo robíme: evanjelizácia, vedenie biblických skupiniek, vedenie v učeníctve, plánovanie eventov, modlitby, grafický dizajn, vytváranie obsahu na sociálne siete, dizajn webstránok, a iné.

Podrobnosti tvojho plánu rozvoja:

 • 10 hodín týždenne
 • pracovná skúsenosť s večným dosahom na svet 
 • rozvíjanie tvojho potenciálu
 • rozvoj zručností pri duchovných rozhovoroch
 • rast vo vedení iných v učeníctve
 • flexibilný pracovný čas
 • príležitosti cestovať

Ak chceš vedieť viac, napíš nám na studenti@agapeslovensko.sk