Domov | Pridaj sa

Pridaj sa k nám!

Zapoj sa do našich celoročných aktivít alebo jednorazových projektov. Veľmi radi ťa privítame medzi sebou v tíme.

Možnosti zapojenia

Dobrovoľníctvo

Zmysluplné aktivity vo voľnom čase., vďaka ktorým získaš nové priateľstvá a zručnosti.

Brigáda

Pravidelná krátkodobá práca na pár hodín alebo dní v týždni pre študentov.

Pracovný úväzok

Plný alebo skrátený úväzok na pracovný čas, ktorý ti bude vyhovovať. 

Aktuálne ponuky

Dobrovoľníctvo

Koho hľadáme: študenti stredných a vysokých škôl, ktorí túžia rásť v evanjelizácii a učeníctve
Kde a kedy bude prebiehať kemp: Zemplínska Šírava a Dolný Smokovec, 29. 6. - 19. 7. 2022
Uzávierka prihlášok dobrovoľníkov: 20. 4. 2022
Cena:
750€. Pomôžeme ti s vybudovaním misijného tímu na pokrytie všetkých nákladov s cestovaním, ubytovaním a stravou.

 

Konverzačnú časť táborov vedú americkí študenti – tútori. Úlohou dobrovoľníkov je pomáhať im pri komunikácii so študentmi, viesť skupinky kemperov, pripravovať pre nich hry, súťaže, či večerný program. Cieľom dobrovoľníkov je spoznávať účastníkov kempu, pomáhať im čo najviac si užiť kemp a viesť s nimi autentické rozhovory o viere a vzťahu s Bohom.

 

Veľmi nám záleží tiež na tom, aby sme našich dobrovoľníkov budovali vo viere a umožnili im prijímať výzvy, ktoré ich budú posúvať dopredu. Ak sa prihlásiš, ponúkame ti vyučovanie, štúdium Biblie v malých skupinách, tréning evanjelizácie aj individuálne učeníctvo. Budeš mať svojho vlastného mentora, ktorý sa ti bude počas celého projektu osobne venovať a pomáhať ti rásť v oblastiach, v ktorých to najviac potrebuješ.

 

Viac informácií o SpeakOut English Camp.

Kto: Študent SŠ alebo VŠ, ktorý túži hovoriť o svojej viere iným študentom
Čo: Zdieľanie evanjelia na škole/internáte a vo svojom okolí, pravidelné stretnutia s mentorom, osobný rozvoj a rast, robenie krokov viery
Kde: Kdekoľvek na Slovensku

 

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí túžia pomôcť iným poznať Ježiša a rásť vo svojej viere. Chceme ich viesť, povzbudzovať a pomáhať im zasiahnuť ich školy, internáty a okolie pre Ježiša.

 

Ak túžiš investovať do svojho duchovného rastu a rozvoja charakteru, naštartovať a/alebo rozvíjať svoju osobnú službu, učiť sa, čo znamená žiť verše z Matúša 28, 18-20 a 2. Timotejovi 2, 2, a nechať sa používať Bohom v životoch iných, sme tu pre teba. Dáme ti k dispozícii mentora, ktorý ťa bude vyučovať, povzbudzovať, dávať ti adekvátne výzvy a modliť sa za teba.

 

Napíš nám, ak chceš vedieť viac.

Koho hľadáme: zrelí kresťania, ktorí majú dlhodobý, blízky vzťah s Bohom, sú dostupní, učenliví, dokážu zrozumiteľne komunikovať o svojej viere s inými a denne používajú internet.
Kedy: nábor a školenie nových e-koučov na jeseň 2022
Kde: samostatná práca z domu, online 

 

Kto je e-kouč: Dobrovoľník, ktorý 1–3 hodiny týždenne sprevádza na internete ľudí hľadajúcich odpovede na svoje otázky o živote, Bohu a kresťanstve. Nie je to teológ, učiteľ ani psychologický poradca, ale niekto, kto hľadajúcim pomáha prejsť kus životnej cesty. Jeho cieľom nie je hovoriť, čo má daný človek urobiť, ale objavovať spolu s ním odpovede na jeho otázky.

 

Kritériá: 

 

 • Osobný vzťah s Bohom
 • Zrozumiteľná komunikácia, empatia a dobrý pravopis
 • Znalosť Biblie 
 • Aktívny člen miestneho kresťanského spoločenstva
 • Ekumenické zmýšľanie
 • Časová dostupnosť a iniciatívnosť v komunikácii s ľuďmi na internete
 • Spoľahlivý internet a počítač

 

​Školenie e-koučov
​Na prácu e-kouča ťa dôkladne pripravíme. Prvá časť školenia zahŕňa vysvetlenie toho, čo je koučing a ako sa odlišuje od poradenstva, taktiež informácie o tom, ako pristupovať ku klientom, ako odpisovať na ich správy a klásť dobré otázky. Tieto zručnosti využiješ predovšetkým pri koučovaní na stránkach Everystudent.sk a Mamproblem.sk. Ďalšia časť školenia ťa pripraví na sprevádzanie ľudí v online kurzoch na stránke Kurzy.HladamBoha.sk. Títo ľudia majú zväčša hlboký záujem o skúmanie viery a práca s nimi prináša veľa ovocia. Tvojou úlohou bude venovať im systematickú pozornosť a klásť im otázky, ktoré ich posunú bližšie k Bohu. Počet klientov, ktorým sa budeš venovať, si môžeš regulovať sám podľa svojich možností.

 

Špeciálne požiadavky na e-koučov
E-koučovia pracujú samostatne, zo svojho domova. Preto je pre nás dôležité, aby sme sa aspoň dvakrát do roka všetci stretli aj osobne ako tím, za účelom zdieľania a ďalšieho rastu. Pre všetkých e-koučov je povinná účasť na celoslovenskej Jesennej konferencii (1 víkend) a na jednom z jarných Regionálnych stretnutí e-koučov v BA, BB alebo KE (1 večer)​.

Registračný formulár

Koho hľadáme: mládežník vo veku od 15 rokov, študent SŠ, VŠ, pracovník s mládežou, pracujúci, horná hranica nie je určená
Dátum: 23. – 28. august 2022
Miesto: Báčsky Petrovec, Srbsko
Cena: 300 € strava, cesta, ubytovanie, materiály

Popis projektu a aktivít: Misijná služba deťom a mládeži – Slovákom žijúcim vo Vojvodine. Denný tábor, kluby, hry, športy. Evanjelizácia, vyučovanie základov kresťanského života. Komunikácia počas misie bude v slovenčine.

19. 8. – Stretnutie vo Sv. Jure
20. 8. – Odjazd do Srbska
21. – 26.8. – Misia
27. 8. – Výlet
28. 8. – Návrat na Slovensko

Podrobné informácie a registračný formulár nájdeš na stránke Únie detí a mládeže

Koho hľadáme: študenti stredných a vysokých škôl, ktorí túžia rásť v evanjelizácii a učeníctve
Kde a kedy bude prebiehať kemp: Zemplínska Šírava a Dolný Smokovec, 29. 6. – 19. 7. 2022
Uzávierka prihlášok dobrovoľníkov: 20. 4. 2022
Cena:
750€. Pomôžeme ti s vybudovaním misijného tímu na pokrytie všetkých nákladov s cestovaním, ubytovaním a stravou.

Konverzačnú časť táborov vedú americkí študenti – tútori. Úlohou dobrovoľníkov je pomáhať im pri komunikácii so študentmi, viesť skupinky kemperov, pripravovať pre nich hry, súťaže, či večerný program. Cieľom dobrovoľníkov je spoznávať účastníkov kempu, pomáhať im čo najviac si užiť kemp a viesť s nimi autentické rozhovory o viere a vzťahu s Bohom.

Veľmi nám záleží tiež na tom, aby sme našich dobrovoľníkov budovali vo viere a umožnili im prijímať výzvy, ktoré ich budú posúvať dopredu. Ak sa prihlásiš, ponúkame ti vyučovanie, štúdium Biblie v malých skupinách, tréning evanjelizácie aj individuálne učeníctvo. Budeš mať svojho vlastného mentora, ktorý sa ti bude počas celého projektu osobne venovať a pomáhať ti rásť v oblastiach, v ktorých to najviac potrebuješ.

Viac informácií o SpeakOut English Camp.

Kto: Študent SŠ alebo VŠ, ktorý túži hovoriť o svojej viere iným študentom
Čo: Zdieľanie evanjelia na škole/internáte a vo svojom okolí, pravidelné stretnutia s mentorom, osobný rozvoj a rast, robenie krokov viery
Kde: Kdekoľvek na Slovensku

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí túžia pomôcť iným poznať Ježiša a rásť vo svojej viere. Chceme ich viesť, povzbudzovať a pomáhať im zasiahnuť ich školy, internáty a okolie pre Ježiša.

Ak túžiš investovať do svojho duchovného rastu a rozvoja charakteru, naštartovať a/alebo rozvíjať svoju osobnú službu, učiť sa, čo znamená žiť verše z Matúša 28, 18-20 a 2. Timotejovi 2, 2, a nechať sa používať Bohom v životoch iných, sme tu pre teba. Dáme ti k dispozícii mentora, ktorý ťa bude vyučovať, povzbudzovať, dávať ti adekvátne výzvy a modliť sa za teba.

Napíš nám, ak chceš vedieť viac.

Koho hľadáme: zrelí kresťania, ktorí majú dlhodobý, blízky vzťah s Bohom, sú dostupní, učenliví, dokážu zrozumiteľne komunikovať o svojej viere s inými a denne používajú internet.
Kedy: nábor a školenie nových e-koučov na jeseň 2022
Kde: samostatná práca z domu, online 

Kto je e-kouč: Dobrovoľník, ktorý 1–3 hodiny týždenne sprevádza na internete ľudí hľadajúcich odpovede na svoje otázky o živote, Bohu a kresťanstve. Nie je to teológ, učiteľ ani psychologický poradca, ale niekto, kto hľadajúcim pomáha prejsť kus životnej cesty. Jeho cieľom nie je hovoriť, čo má daný človek urobiť, ale objavovať spolu s ním odpovede na jeho otázky. 

Kritériá: 

 • Osobný vzťah s Bohom
 • Zrozumiteľná komunikácia, empatia a dobrý pravopis
 • Znalosť Biblie 
 • Aktívny člen miestneho kresťanského spoločenstva
 • Ekumenické zmýšľanie
 • Časová dostupnosť a iniciatívnosť v komunikácii s ľuďmi na internete
 • Spoľahlivý internet a počítač

​Školenie e-koučov
​Na prácu e-kouča ťa dôkladne pripravíme. Prvá časť školenia zahŕňa vysvetlenie toho, čo je koučing a ako sa odlišuje od poradenstva, taktiež informácie o tom, ako pristupovať ku klientom, ako odpisovať na ich správy a klásť dobré otázky. Tieto zručnosti využiješ predovšetkým pri koučovaní na stránkach Everystudent.sk a Mamproblem.sk. Ďalšia časť školenia ťa pripraví na sprevádzanie ľudí v online kurzoch na stránke Kurzy.HladamBoha.sk. Títo ľudia majú zväčša hlboký záujem o skúmanie viery a práca s nimi prináša veľa ovocia. Tvojou úlohou bude venovať im systematickú pozornosť a klásť im otázky, ktoré ich posunú bližšie k Bohu. Počet klientov, ktorým sa budeš venovať, si môžeš regulovať sám podľa svojich možností.

Špeciálne požiadavky na e-koučov
E-koučovia pracujú samostatne, zo svojho domova. Preto je pre nás dôležité, aby sme sa aspoň dvakrát do roka všetci stretli aj osobne ako tím, za účelom zdieľania a ďalšieho rastu. Pre všetkých e-koučov je povinná účasť na celoslovenskej Jesennej konferencii (1 víkend) a na jednom z jarných Regionálnych stretnutí e-koučov v BA, BB alebo KE (1 večer)​.

Registračný formulár

Pracovný úväzok

Koho hľadáme: Kresťana, ktorý je nadšený pre misiu, je učenlivý, dokáže ekumenicky spolupracovať s rôznymi kresťanskými cirkvami, vie pracovať v tíme aj samostatne z domu a v online svete je ako „ryba vo vode“.

Miesto: Práca z domu. Výhodou je, ak žiješ v Bratislave, Košiciach alebo Banskej Bystrici. 

Pracovný úväzok: Plný alebo čiastočný

Vízia online tímu:  Túžime po tom, aby ľudia v digitálnom svete našli Ježiša, rástli vo vzťahu s ním a zdieľali svoju vieru s inými. 

Náplň práce: Misijná práca v online prostredí. Jej súčasťou môže byť komunikácia s návštevníkmi našich stránok, spolupráca na tvorbe marketingových kampaní, spravovanie sociálnych sietí a pod.

Kritériá: Cítiš povolanie od Boha do misie a Facebook, Instagram, či Youtube ti nie sú cudzie? Skúsenosti s WordPress, MailChimp, SEO a pod. sú výhodou, ale nie sú pre nás hlavnou podmienkou. Radi ti všetko vysvetlíme a pomôžeme ti získať potrebné zručnosti pre prácu v našom Online tíme. 

Ak máš záujem o viac informácií, napíš nám na online@agapeslovensko.sk

Brigáda

Momentálne nehľadáme brigádnikov