Pridaj sa k nám!

Zapoj sa do našich celoročných aktivít alebo jednorazových projektov. Veľmi radi ťa privítame medzi sebou v tíme.

Možnosti zapojenia

Dobrovoľníctvo

Zmysluplné aktivity vo voľnom čase., vďaka ktorým získaš nové priateľstvá a zručnosti.

Pracovný úväzok

Plný alebo skrátený úväzok na pracovný čas, ktorý ti bude vyhovovať. 

Aktuálne hľadáme: E-kouč

Venuj svoj čas ľuďom, ktorí hľadajú Boha online, a sprevádzaj ich ako e-kouč.

Aktuálne ponuky

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľník na SpeakOut English Camp

Kto: Študent SŠ alebo VŠ, ktorý aktívne kráča s Bohom, túži získať nové priateľstvá, rásť vo svojej viere a učiť sa hovoriť o nej s inými študentmi

 

Čo: Príprava programu tábora SpeakOut, budovanie vzťahov s účastníkmi kempu, zapájanie sa do rozhovorov o živote a viere, zdieľanie evanjelia, biblické skupinky, stretnutia s mentorom, osobný a duchovný rozvoj a rast, robenie krokov viery

 

Kde: Ždiar, Belianske Tatry

 

Kedy: mesiac júl

Pozývame ťa, aby si prišiel pomôcť iným spoznať Ježiša a rásť vo svojej viere.

Ak túžiš investovať do svojho duchovného rastu a rozvoja charakteru, vidieť a byť súčasťou toho ako Boh pracuje a mení srdcia a životy, získavať zručnosti pre svoju osobnú službu, a byť nástrojom v životoch iných, SpeakOut dobrovoľníctvo je tu pre teba. Budeš súčasťou tímu, ktorý sa stane tvojou rodinou a zažiješ jedinečnú atmosféru prijatia, zábavy, povzbudzovania a spoločných zážitkov.

 

Ak chceš vedieť viac, napíš nám na studenti@agapeslovensko.sk

Dobrovoľník v službe študentom

Kto: Študent SŠ alebo VŠ, ktorý túži hovoriť o svojej viere iným študentom

 

Čo: Zdieľanie evanjelia na škole/internáte a vo svojom okolí, pravidelné stretnutia s mentorom, osobný rozvoj a rast, robenie krokov viery

 

Kde: Kdekoľvek na Slovensku

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí túžia pomôcť iným poznať Ježiša a rásť vo svojej viere. Chceme ich viesť, povzbudzovať a pomáhať im zasiahnuť ich školy, internáty a okolie pre Ježiša.

Ak túžiš investovať do svojho duchovného rastu a rozvoja charakteru, naštartovať a/alebo rozvíjať svoju osobnú službu, učiť sa, čo znamená žiť verše z Matúša 28, 18-20 a 2. Timotejovi 2, 2, a nechať sa používať Bohom v životoch iných, sme tu pre teba. Dáme ti k dispozícii mentora, ktorý ťa bude vyučovať, povzbudzovať, dávať ti adekvátne výzvy a modliť sa za teba.

 

Ak chceš vedieť viac, napíš nám na studenti@agapeslovensko.sk

E-kouč na našich webstránkach

Koho hľadáme: Zrelých kresťanov, ktorí majú dlhodobý, blízky vzťah s Bohom, sú dostupní, učenliví, dokážu zrozumiteľne komunikovať o svojej viere s inými a denne používajú internet.

Kedy: Nábor a školenie nových e-koučov na jar 2023

Kde: Samostatná práca z domu, online

Kto je e-kouč: Dobrovoľník, ktorý cca 1–3 hodiny týždenne sprevádza na internete ľudí hľadajúcich odpovede na svoje otázky o živote, Bohu a kresťanstve. Nie je to teológ, učiteľ ani psychologický poradca, ale „obyčajný“ kresťan, ktorý hľadajúcim pomáha počas určitého úseku jeho cesty za/s Bohom. Cieľom e-kouča nie je hovoriť, čo má hľadajúci robiť, ale klásť mu dobré otázky, aby sám objavil odpovede a pravdy o Bohu.

Kritériá: 

 • Osobný vzťah s Bohom
 • Zrozumiteľná komunikácia, empatia a dobrý pravopis
 • Znalosť Biblie 
 • Aktívny člen miestneho kresťanského spoločenstva
 • Ekumenické zmýšľanie
 • Časová dostupnosť a iniciatívnosť v komunikácii s ľuďmi na internete
 • Spoľahlivý internet a počítač

​Školenie e-koučov
​Na prácu e-kouča ťa dôkladne pripravíme. Prvá časť školenia zahŕňa vysvetlenie toho, čo je koučing a ako sa odlišuje od poradenstva, taktiež informácie o tom, ako pristupovať ku klientom, ako odpisovať na ich správy a klásť dobré otázky. Tieto zručnosti využiješ predovšetkým pri koučovaní na stránkach Everystudent.sk a Mamproblem.sk. Ďalšia časť školenia ťa pripraví na sprevádzanie ľudí v online kurzoch na stránke Kurzy.HladamBoha.sk. Títo ľudia majú zväčša hlboký záujem o skúmanie viery a práca s nimi prináša veľa ovocia. Tvojou úlohou bude venovať im systematickú pozornosť a klásť im otázky, ktoré ich posunú bližšie k Bohu. Počet klientov, ktorým sa budeš venovať, si môžeš regulovať sám podľa svojich možností.

Špeciálne požiadavky na e-koučov
E-koučovia pracujú samostatne, zo svojho domova. Preto je pre nás dôležité, aby sme sa aspoň dvakrát do roka všetci stretli aj osobne ako tím, za účelom zdieľania a ďalšieho rastu. Pre všetkých e-koučov je povinná účasť na 2 akciách ročne: na Celoslovenskej konferencii e-koučov (1 víkend) a na jednom z Regionálnych stretnutí e-koučov v BA, BB alebo KE (1 večer)​.

Viac informácií

Prihlásiť sa

Koho hľadáme: mládežník vo veku od 15 rokov, študent SŠ, VŠ, pracovník s mládežou, pracujúci, horná hranica nie je určená
Dátum: 23. – 28. august 2022
Miesto: Báčsky Petrovec, Srbsko
Cena: 300 € strava, cesta, ubytovanie, materiály

Popis projektu a aktivít: Misijná služba deťom a mládeži – Slovákom žijúcim vo Vojvodine. Denný tábor, kluby, hry, športy. Evanjelizácia, vyučovanie základov kresťanského života. Komunikácia počas misie bude v slovenčine.

19. 8. – Stretnutie vo Sv. Jure
20. 8. – Odjazd do Srbska
21. – 26.8. – Misia
27. 8. – Výlet
28. 8. – Návrat na Slovensko

Podrobné informácie a registračný formulár nájdeš na stránke Únie detí a mládeže

Kto: Študent SŠ alebo VŠ, ktorý aktívne kráča s Bohom, túži získať nové priateľstvá, rásť vo svojej viere a učiť sa hovoriť o nej s inými študentmi

Čo: Príprava programu tábora SpeakOut, budovanie vzťahov s účastníkmi kempu, zapájanie sa do rozhovorov o živote a viere, zdieľanie evanjelia, biblické skupinky, stretnutia s mentorom, osobný a duchovný rozvoj a rast, robenie krokov viery

Kde: Ždiar, Belianske Tatry

Kedy: mesiac júl

Pozývame ťa, aby si prišiel pomôcť iným spoznať Ježiša a rásť vo svojej viere.

Ak túžiš investovať do svojho duchovného rastu a rozvoja charakteru, vidieť a byť súčasťou toho ako Boh pracuje a mení srdcia a životy, získavať zručnosti pre svoju osobnú službu, a byť nástrojom v životoch iných, SpeakOut dobrovoľníctvo je tu pre teba. Budeš súčasťou tímu, ktorý sa stane tvojou rodinou a zažiješ jedinečnú atmosféru prijatia, zábavy, povzbudzovania a spoločných zážitkov.

Napíš nám, ak chceš vedieť viac.

Kto: Študent SŠ alebo VŠ, ktorý túži hovoriť o svojej viere iným študentom
Čo: Zdieľanie evanjelia na škole/internáte a vo svojom okolí, pravidelné stretnutia s mentorom, osobný rozvoj a rast, robenie krokov viery
Kde: Kdekoľvek na Slovensku

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí túžia pomôcť iným poznať Ježiša a rásť vo svojej viere. Chceme ich viesť, povzbudzovať a pomáhať im zasiahnuť ich školy, internáty a okolie pre Ježiša.

Ak túžiš investovať do svojho duchovného rastu a rozvoja charakteru, naštartovať a/alebo rozvíjať svoju osobnú službu, učiť sa, čo znamená žiť verše z Matúša 28, 18-20 a 2. Timotejovi 2, 2, a nechať sa používať Bohom v životoch iných, sme tu pre teba. Dáme ti k dispozícii mentora, ktorý ťa bude vyučovať, povzbudzovať, dávať ti adekvátne výzvy a modliť sa za teba.

Napíš nám, ak chceš vedieť viac.

Koho hľadáme: zrelí kresťania, ktorí majú dlhodobý, blízky vzťah s Bohom, sú dostupní, učenliví, dokážu zrozumiteľne komunikovať o svojej viere s inými a denne používajú internet.
Kedy: nábor a školenie nových e-koučov na jeseň 2022
Kde: samostatná práca z domu, online 

Kto je e-kouč: Dobrovoľník, ktorý 1–3 hodiny týždenne sprevádza na internete ľudí hľadajúcich odpovede na svoje otázky o živote, Bohu a kresťanstve. Nie je to teológ, učiteľ ani psychologický poradca, ale niekto, kto hľadajúcim pomáha prejsť kus životnej cesty. Jeho cieľom nie je hovoriť, čo má daný človek urobiť, ale objavovať spolu s ním odpovede na jeho otázky. 

Kritériá: 

 • Osobný vzťah s Bohom
 • Zrozumiteľná komunikácia, empatia a dobrý pravopis
 • Znalosť Biblie 
 • Aktívny člen miestneho kresťanského spoločenstva
 • Ekumenické zmýšľanie
 • Časová dostupnosť a iniciatívnosť v komunikácii s ľuďmi na internete
 • Spoľahlivý internet a počítač

​Školenie e-koučov
​Na prácu e-kouča ťa dôkladne pripravíme. Prvá časť školenia zahŕňa vysvetlenie toho, čo je koučing a ako sa odlišuje od poradenstva, taktiež informácie o tom, ako pristupovať ku klientom, ako odpisovať na ich správy a klásť dobré otázky. Tieto zručnosti využiješ predovšetkým pri koučovaní na stránkach Everystudent.sk a Mamproblem.sk. Ďalšia časť školenia ťa pripraví na sprevádzanie ľudí v online kurzoch na stránke Kurzy.HladamBoha.sk. Títo ľudia majú zväčša hlboký záujem o skúmanie viery a práca s nimi prináša veľa ovocia. Tvojou úlohou bude venovať im systematickú pozornosť a klásť im otázky, ktoré ich posunú bližšie k Bohu. Počet klientov, ktorým sa budeš venovať, si môžeš regulovať sám podľa svojich možností.

Špeciálne požiadavky na e-koučov
E-koučovia pracujú samostatne, zo svojho domova. Preto je pre nás dôležité, aby sme sa aspoň dvakrát do roka všetci stretli aj osobne ako tím, za účelom zdieľania a ďalšieho rastu. Pre všetkých e-koučov je povinná účasť na celoslovenskej Jesennej konferencii (1 víkend) a na jednom z jarných Regionálnych stretnutí e-koučov v BA, BB alebo KE (1 večer)​.

Registračný formulár

Pracovný úväzok

Misijný pracovník medzi študentmi

Koho hľadáme: Kresťana, ktorý je nadšený pre misiu, je učenlivý, dokáže ekumenicky spolupracovať s rôznymi kresťanskými cirkvami, vidí potrebu šíriť evanjelium medzi študentmi stredných a vysokých škôl.

 

Miesto výkonu práce: môžeš sa pridať do tímu v Košiciach, alebo v Bratislave

 

Pracovný úväzok: Plný alebo čiastočný

 

Vízia študentskej služby: Aby každý študent mohol poznať niekoho, kto nasleduje Krista.

 

Náplň práce: Misijná práca medzi študentmi: spájanie mladých ľudí s Bohom, budovanie ich vzťahu s ním a vedenie ich k tomu, aby ďalej zdieľali svoju vieru vo svojom okolí. Vytváranie bezpečného priestoru pre študentov, kde sa môžu otvoriť a duchovne načerpať. Aktívne hľadanie ľudí, ktorí sú otvorení evanjeliu a osobná práca s nimi vo forme mentoringu alebo učeníctva. Vedenie biblických skupiniek. Organizácia a vedenie kempov a víkendoviek. Budovanie svojho tímu misijných partnerov – ľudí, ktorí finančne podporujú našu prácu.

 

Čo pomôže: záujem o spoznávanie ľudí, iniciatívnosť, schopnosť aktívne počúvať a pracovať v tíme, flexibilita, chuť učiť sa nové veci, znalosť anglického jazyka je výhodou

 

Čo ponúkame: školenia pre nových pracovníkov, školenie zháňania finančnej podpory, dôraz na duchovný a osobnostný rast, rozvoj v oblasti práce s ľuďmi, práca v priateľskej atmosfére

 

Benefity: budeš vidieť, ako Boh mení teba a mladých ľudí v tvojom okolí

 

Kontakt: studenti@agapeslovensko.sk

Marketingový špecialista v Online tíme

Máš skúsenosti alebo sa chceš naučiť využívať online marketingové nástroje na to, aby Boh zmenil niekomu život? Máš túžbu pomôcť ľuďom s ich aktuálnymi problémami? Potom rola marketingového špecialistu môže byť pre teba.

 

Koho hľadáme: Kresťana, ktorý je kreatívny a chce sa pridať k niečomu, čo môže reálne zmeniť životy ľudí. Nebojí sa zlyhať skúšaním nových vecí a má ťah na bránu.

 

Miesto: Práca z domu. Výhodou je, ak žije v Bratislave, Košiciach alebo Banskej Bystrici alebo v ich blízkom okolí. 

 

Pracovný úväzok: Plný alebo čiastočný

 

Vízia online tímu: Túžime po tom, aby ľudia v digitálnom svete našli Ježiša, rástli vo vzťahu s ním a zdieľali svoju vieru s inými.

 

Náplň práce: Marketingový špecialista je súčasťou online tímu. Má skúsenosti v oblasti online marketingu, pričom dokáže nastaviť a optimalizovať online kampane a taktiež vytvárať nové stratégie. 

 

Kritériá: Schopnosť manažovať reklamné kampane na Facebooku, Instagrame a Google. Samostatnosť a sebadisciplína. Hľadanie chýb v kampaniach a ich následné odstraňovanie. Optimalizácia kampaní. Analýza výsledkov. Znalosť nástrojov ako je WordPress, Google Tag Manager a podobne. 

 

Ak máš záujem o túto pozíciu, pošli nám svoj aktuálny životopis a sprievodný list na online@agapeslovensko.sk.

Projektová práca

Tvorba videí

Koho hľadáme: Kresťana, ktorý dokáže vymýšľať a vytvárať krátke videá, prostredníctvom ktorých sa ľudia na sociálnych sieťach môžu dostať o krok bližšie k Bohu. Si kreatívny, samostatný a máš skúsenosti s tvorbou videí? Pridaj sa do nášho online tímu!

 

Vízia online tímu: Túžime po tom, aby ľudia v digitálnom svete našli Ježiša, rástli vo vzťahu s ním a zdieľali svoju vieru s inými. 

 

Miesto: Práca z domu. Výhodou je, ak žije v Bratislave, Košiciach alebo Banskej Bystrici alebo v ich blízkom okolí. 

 

Náplň práce: Spolupráca na tvorbe scenára pre videá, natáčanie, strih, titulkovanie, grafická úprava a pod.

 

Ak máš záujem o viac informácií, napíš nám na online@agapeslovensko.sk

Brigáda

Social media manager

Koho hľadáme: Kresťana, ktorý je kreatívny, proaktívny a nebojí sa skúšať nové veci a učiť sa, ako čo najlepšie využívať sociálne médiá na komunikáciu s mladými ľuďmi. 

 

Náplň brigády: Vytváranie obsahu pre sociálne siete zamerané na študentov s cieľom zasiahnuť mladých ľudí a podnietiť ich záujem o duchovný život. Kreatívna tvorba videí, fotiek a textov relevantných pre našu misiu.

 

Viac o študentskej službe a našej vízii sa dočítaš na agapeslovensko.sk/studenti

 

Miesto: Bratislava alebo Košice. Pozícia zahŕňa prácu z domu + účasť na akciách, kde budeš zbierať materiál na príspevky na soc. siete  

 

Úväzok: dohodou (počet hodín podľa tvojich možností)

 

Požadované zručnosti: práca s FB, IG, TikTok, skúsenosti s grafickým dizajnom (napr. Canva) sú výhodou, flexibilita, ovládanie anglického jazyka – aspoň B2, samostatnosť a iniciatíva 

 

Kontaktuj nás: studenti@agapeslovensko.sk

Grafický dizajnér

Obsah brigády: Tvorba grafického dizajnu na propagačné materiály a sociálne siete, aby boli zaujímavé a lákavé pre študentov a reprezentovali našu organizáciu, aktivity a projekty.

 

Miesto výkonu práce: práca z domu bez obmedzenia

 

Úväzok: dohodou (počet hodín podľa tvojich možností)

 

Požadované zručnosti: kreativita, skúsenosti s grafickým dizajnom, otvorenosť spätnej väzbe, flexibilita, prehľad v súčasných trendoch na sociálnych sieťach, ovládanie anglického jazyka výhodou.

 

Kontaktuj nás: studenti@agapeslovensko.sk