Agapé Slovensko

„Agapé“ je grécke slovo, ktoré vyjadruje bezpodmienečnú Božiu lásku. Sme tu preto, aby takúto lásku mohol spoznať každý človek na Slovensku.

Kto sme

Agapé Slovensko je súčasťou jednej z najväčších ekumenických misijných organizácií na svete (Cru), ktorá pôsobí v 190 krajinách sveta. Na Slovensku fungujeme už od roku 1992: najskôr pod názvom Hlas pre Krista a v roku 2022 sme sa premenovali na Agapé Slovensko.

Vytvárame priestor, kde môžeš preskúmať svoje otázky o viere a zmysle života. Ponúkame ti nádej a priateľské vzťahy a chceme vytvoriť priestor pre tvoj duchovný a osobný rast. Budujeme pestré komunity ľudí z rôznych kresťanských zázemí, pričom nás motivuje bezpodmienečná Božia láska Agapé a Božie slovo, Biblia. 

V tomto procese aktívne spolupracujeme so všetkými kresťanskými cirkvami (okrem siekt). 

Naša viera je založená výhradne na BibliiNáš tím tvoria pracovníci aj dobrovoľníci v rôznych mestách Slovenska. 

Naša vízia a poslanie

Túžime po tom, aby každý človek na Slovensku mal možnosť spoznať Boha a zapojiť sa do komunít kresťanov, ktorí nasledujú Ježiša a menia svet okolo seba. 

Chceme SPÁJAŤ ľudí s Bohom, BUDOVAŤ ich vzťah s ním a učiť ich ZDIEĽAŤ svoju vieru s ľuďmi okolo seba.

 

Naše hodnoty

Vzájomná láska

Chceme vnášať Božiu lásku agapé do našich vzťahov aj každodenných aktivít.

Viera v Boha

Túžime po Božom vedení a jeho blízkosti v každej oblasti nášho života aj práce.

Duchovný a osobný rast

Usilujeme o zrelosť našich pracovníkov aj ľudí, ktorým sa venujeme.

Úcta k Biblii

Biblia je úžasným zdrojom povzbudenia, usmernenia i nádeje pre náš život.

Relevantnosť

Využívame moderné nástroje, ktoré sú relevantné pre našu generáciu, jazyk a kultúru.

Ekumenický prístup

Spolupracujeme s inými a zameriavame sa na to, čo nás spája naprieč cirkvami.

Spolupráca

Tešíme sa z nových spolupracovníkov a partnerstiev.  Snažíme sa podporovať vzájomnú spoluprácu a jednotu ľudí zo všetkých kresťanských cirkví na Slovensku. Budujeme na spoločnej viere.

Sme súčasťou medzinárodnej misijnej organizácie CRU, v Európe známej ako Agape Europe. Aktívne spolupracujeme aj s medzinárodnou sieťou Jesus.net.

Často kladené otázky

Agapé Slovensko je ekumenická misijná organizácia. Nie sme spojení so žiadnou konkrétnou cirkvou, pôsobíme na ekumenickej báze. Naši zamestnanci navštevujú rôzne kresťanské cirkvi, spájajú nás spoločné hodnoty a štandardné vyznanie viery založené na Biblii. Snažíme sa spolupracovať so všetkými cirkvami (okrem siekt) a zameriavame sa na Ježiša a na veci, ktoré nás ako veriacich zjednocujú, a nie rozdeľujú.

Nepoberáme žiadne dotácie od štátu ani od EÚ, naše príjmy závisia od ochotných darcov, ktorí podporujú našu misiu alebo prácu konkrétnych pracovníkov. Vďaka tomu ponúkame väčšinu našich aktivít, online kurzov a materiálov všetkým záujemcom zadarmo

Našu prácu môžeš podporiť zaslaním finančných prostriedkov na účet organizácie, a to bankovým prevodom alebo online platbou. Prispieť môžeš jednorazovo aj opakovane, nastavením trvalého platobného príkazu. Ďalšou možnosťou je venovanie 2% z daní fyzických a právnických osôb. Pre viac informácií klikni na podstránku Podpor nás. Ďakujeme!

Privítame spolupracovníkov v rôznych oblastiach. Aktuálnu ponuku pre dobrovoľníkov, brigádnikov aj nových pracovníkov nájdeš v časti Pridaj sa k nám.

Pracovníci a dobrovoľníci Agapé Slovensko sú roztrúsení v rôznych častiach Slovenska, no väčšina z nás pôsobí v Bratislave a Košiciach. Sídlo organizácie je na Banšelovej 19 v Bratislave. Ak máš záujem o osobné stretnutie, napíš nám a my sa ti radi ozveme.

Newsletter

Ak chceš dostávať aktuálne informácie o akciách, ktoré pripravujeme, o našich nových článkoch a online kurzoch, prihlás sa na odber našich noviniek. Newsletter zasielame 1-2x za mesiac emailom. Z odberu sa môžeš kedykoľvek odhlásiť.