Tvoríme komunity

Každý človek má vnútornú túžbu po hlbokom spoločenstve, priateľstve, spojení. Čo keby bola ich základom Láska? Aj keď sme nedokonalí, snažíme sa budovať zmysluplné vzťahy nádeje.

Čo ponúkame

Rozvoj jednotlivcov

Reťaz je taká silná, aké silné je jej najslabšie ohnivko. Komunity sú tvorené konkrétnymi ľuďmi – individualitami. Preto sa snažíme duchovne sprevádzať jednotlivcov pri ich osobnostnom raste a pomáhať im v rozvoji vzťahu s Bohom. Ak máš záujem o takéto sprevádzanie, ozvi sa nám cez kontaktný formulár na konci strany. 

Rozvoj jednotlivcov

Skupinové stretnutia

Osobne sme zapojení v komunitných stretnutiach na západe Slovenska, obzvlášť vo Svätom Jure a Trnave, pričom máme blízke osobné prepojenia aj na viaceré cirkvi v Bratislave. Angažujeme sa v aktivitách pre deti a mládež, ako aj pre dospelú populáciu. Ak máš záujem o účasť na niektorom z našich podujatí, napíš nám. 

Networking

Máme rozvinutú sieť kontaktov na existujúce kresťanské cirkvi po celom Slovensku. S mnohými z nich sme v uplynulých rokoch spolupracovali pri organizovaní rôznych táborov, misijných aktivitách či iných komunitných projektoch. Ak máš záujem o duchovné spoločenstvo v blízkosti svojho bydliska, pomôžeme ti so sprostredkovaním stretnutia. 

Networking

Misia v Srbsku

Náš tím organizuje v termíne 19. – 26. august 2023 misijný výjazd do Báčskeho Petrovca (Srbsko), kde budeme slúžiť deťom – väčšinou srbským Slovákom – počas denného tábora. Jazykom tábora je slovenčina. Prihlásiť sa treba najneskôr do 20. júla 2023. Viac informácií aj prihlášky posielajte Milanovi Mitanovi:
milan.mitana@cru.org
0903 776 563

Nájdi si duchovnú komunitu

Duchovná komunita nenahrádza osobný vzťah s Bohom. Pomôže ti však rásť, žiť vzťahovo a uvedomiť si, že si súčasťou niečoho väčšieho. Máme rozvinutú sieť kontaktov na rôzne kresťanské cirkvi po celom Slovensku. S mnohými z nich sme v uplynulých rokoch spolupracovali pri organizovaní rôznych táborov, misijných aktivít či iných komunitných projektov. Ak máš záujem o duchovné spoločenstvo v blízkosti svojho bydliska, pomôžeme ti so sprostredkovaním stretnutia. 

Čo sa o nás hovorí

Je jedno, čo o sebe napíšeme my sami. Je oveľa dôležitejšie, o nás hovoria tí, ktorí s nami prišli do styku. 

Tábor? Bez zaváhania by som išiel znova. Toto leto som robil to, čo robím najradšej. A ak sa ma niekto opýta, aké bude toto leto, odpoveď bude: ,,Najlepšie. Zmysluplné. Najlepšie využité."

Milan

Na tábore som sa naučila o trošku viac, ako len pracovať s deťmi. Najviac mi to dalo nové priateľstvá, zážitky a ukázalo mi to aj inú cestu k Bohu.

Dominika

Rád robím športové aktivity s deťmi, ale na tábore som mal možnosť skúsiť aj rolu "vedúceho dňa", teda byť leader. Fúú, bolo to iné, radšej mám tie hry a športy 🙂

Tomáš, letný stážista

Ako dobrovoľník s vami som sa naučil komunikovať s ľuďmi, a tento rok som získal najviac skúseností z oblasti organizovania.

Tomáš

Počas tábora som sa naučila vychádzať o niečo lepšie s ľuďmi. Mala som šancu lepšie spoznať kamarátov a ľudí, s ktorými pracujem, a rozvíjať vzťahy.

Nika

Pri službe s vami som sa naučila menej sa báť spolupracovať s ľuďmi, ktorých som v živote nikdy nepoznala 🙂

Peťa

Naučila som sa spracovať tému na tábor, čo je o dosť iné ako na nedeľnú besiedku pre deti. A zažila som to, čo vždy: ohromnú radosť, keď môžem hovoriť deťom o Bohu.

Norika

Kontaktuj nás

Pridaj sa k nám!

Náš tím Agapé je otvorený pre každého, kto vidí zmysel v našej vízii a chce svojimi darmi a schopnosťami prispieť k tomu, aby mohlo čo najviac ľudí spoznať bezpodmienečnú Božiu lásku. 

Máme pre teba miesta na plný aj čiastočný úväzok, ponúkame brigády aj možnosť uplatniť sa ako dobrovoľník.