10 Božích prikázaní

10 Božích prikázaní

V tejto sérii zamyslení sa vydáme na cestu uvažovania o Božích výrokoch zaznamenaných v knihe Exodus.
kde je Boh

Ako nájsť Boha?

Premýšľaš niekedy nad tým, ako nájsť Boha a čo znamená mať s ním vzťah? Chceš zažiť jeho blízkosť a lásku?
Byť dobrý otec a manžel

Ako byť dobrý otec a manžel?

Na prvé dieťa som sa veľmi tešil. Chcel som byť dobrým otcom a manželom. Ešte som netušil, aké prekvapenia a výzvy ma čakajú.
Viera v Boha

Čo je viera?

Každý z nás by chcel mať viac viery. Viera však nie je akási magická sila, ktorou vieme prinútiť Boha, aby konal.
Čo odo mňa Boh očakáva_ _ Musím byť bez chýb

Čo odo mňa Boh očakáva?

Zdá sa, že je tu veľa pravidiel a že Boh je na náš život príliš náročný. Ako byť kresťanom a zároveň si to užívať?