Ako veriť v Boha

Hľadáš Boha?

Boh sa nehrá pred nami na skrývačku, naopak! Túži s nami mať hlboký, uspokojivý vzťah – nielen vo večnosti, ale už tu na zemi.
Čo je viera

Viera nie je pocit

Čo je viera? A ako sa dá skĺbiť s našimi pocitmi – napríklad keď sa nám Boh zdá vzdialený alebo keď sme plní nepokoja?
Boh miluje

Jedinečná Božia láska

Boh ťa miluje bezpodmienečne: jeho láska nezávisí od tvojho výkonu. Miluje ťa jednoducho preto, lebo si jeho dieťa.