Byť dobrý otec a manžel

Ako byť dobrý otec a manžel?

Na prvé dieťa som sa veľmi tešil. Chcel som byť dobrým otcom a manželom. Ešte som netušil, aké prekvapenia a výzvy ma čakajú.
Ako veriť v Boha

Hľadáš Boha?

Boh sa nehrá pred nami na skrývačku, naopak! Túži s nami mať hlboký, uspokojivý vzťah – nielen vo večnosti, ale už tu na zemi.
Čo je viera

Viera nie je pocit

Čo je viera? A ako sa dá skĺbiť s našimi pocitmi – napríklad keď sa nám Boh zdá vzdialený alebo keď sme plní nepokoja?