Daruj nám 2% z dane

Postup na poukázanie 1-2% z dane pre právnické osoby:

Vypočítaj si:

a. ) 2% zo zaplatenej dane, ak si v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (do 1. 4. 2023) daroval financie vo výške minimálne 0,5% z dane akejkoľvek organizácii na verejnoprospešný účel.

b. ) 1% zo zaplatenej dane, ak si v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (do 1. 4. 2023) nedaroval financie vo výške minimálne 0,5% z dane akejkoľvek organizácii na verejnoprospešný účel.

V daňovom priznaní vypíš potrebné kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane.

Riadne vyplnené daňové priznanie odošli elektronicky v lehote, ktorú máš na podanie daňového priznania  (do 31. 3. 2023) a v tomto termíne aj zaplať daň z príjmov. Ak nemáš povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašli v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplať daň z príjmov.

Údaje o prijímateľovi dane

IČO: 31769004

Obchodné meno: Agapé Slovensko