Daruj nám 2% z dane

Poukázanie 2% z dane pre zamestnancov:

Tento postup platí pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  1. Do 15. 02. 2023 požiadaj zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si vieš zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať  2% z tvojej zaplatenej dane (alebo to za teba urobí priamo tvoj zamestnávateľ).
  2. Ak si v r. 2022 niekde odpracoval dobrovoľnícky min. 40 hodín, môžeš darovať až 3% – pre viac informácií klikni sem
  3. Vyplň Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane. Uisti sa, že vo vyhlásení sú vyplnené údaje o nás ako o Prijímateľovi dane (viď nižšie) spolu so sumou, ktorú nám chceš poukázať. 
  4. Do 30. 4. 2023 doruč (osobne alebo poštou) na daňový úrad v mieste tvojho bydliska vyplnené a podpísané Vyhlásenie a tiež Potvrdenie o zaplatení dane (príp. aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak chceš poukázať 3% z dane). 

Údaje o prijímateľovi dane

IČO: 31769004

Obchodné meno: Agapé Slovensko