kde je Boh

Ako nájsť Boha?

Premýšľaš niekedy nad tým, ako nájsť Boha a čo znamená mať s ním vzťah? Chceš zažiť jeho blízkosť a lásku?
Tvoj nový vzťah s Bohom

Tvoj nový vzťah s Bohom

Ak si práve nadviazal vzťah s Bohom, iste ťa zaujíma, či ťa Boh počul, čo ti tento vzťah prinesie a ako ďalej rásť.
Boh miluje

Jedinečná Božia láska

Boh ťa miluje bezpodmienečne: jeho láska nezávisí od tvojho výkonu. Miluje ťa jednoducho preto, lebo si jeho dieťa.