kde je Boh

Ako nájsť Boha?

Premýšľaš niekedy nad tým, ako nájsť Boha a čo znamená mať s ním vzťah? Chceš zažiť jeho blízkosť a lásku?