Registrácia prebehla úspešne

Registrácia prebehla úspešne, miesto študenta je rezervované na tábore SpeakOut. Registrácia bude plne ukončená zaplatením účastníckeho poplatku najneskôr do 28. 6. 2023.