Jesenná víkendovka 2022 – registrácia

Ako dokončiť registráciu?
Vyplnením a odoslaním registračného formulára a úhradou účastníckého poplatku za Jesennú víkendovku vo výške 45€. Úhradu za tábor môžeš poslať prevodom na bankový účet IBAN: SK08 3100 0000 0040 0084 0307 a do poznámky uveď svoje CELÉ MENO a slovo "VIKENDOVKA".

Kedy končí registrácia?
Môžeš sa registrovať do 6. 11. 2022

Informovaný súhlas na vyplnenie