Domov > Dobrovoľníctvo Speakout

SpeakOut summer staff

Sme radi, že uvažuješ o tom zažiť dobrodružstvo s Bohom spolu s pracovníkmi Agapé Slovensko a s americkými študentmi ako SpeakOut summer staff!

Ježiš, keď začínal svoju službu, išiel za jednoduchými ľuďmi, aby ich povolal stať sa rybármi ľudí. Zanechali prácu, aktuálne povinnosti a nasledovali Ježiša netušiac čo ich čaká. Nevedeli čo znamená stať sa učeníkmi Ježiša, napriek tomu sa rozhodli ísť.

Aj my toto leto prijímame výzvu a túžime ísť, stať sa súčasťou Božej práce v životoch študentov na tábore SpeakOut v dedinke Ždiar v Belianskych Tatrách.

FAQ

Ako SpeakOut summer staff budeš mať príležitosť vidieť Božiu prácu a robiť kroky viery v atmosfére plnej prijatia a zábavy. Spolu s americkými študentmi vytvárame jeden tím, ktorý túži priniesť zrozumiteľným spôsobom evanjelium študentom na SpeakOut tábore.

Na tábor SpeakOut prichádzajú študenti stredných škôl, ktorí by sa radi zlepšili v angličtine. Je to týždeň plný zábavných aktivít a neformálnych konverzácií s americkými rovesníkmi.

Konverzačnú časť táborov vedú práve americkí tútori. Slovenskí summer staff sa zapájajú do komunikácie so študentmi, pomáhajú viesť diskusné skupinky kemperov, pripravujú v tímoch pre nich hry, súťaže, či večerný evanjelizačný program. Tvojím cieľom bude spoznať študentov, ktorí prídu, spriateliť sa s nimi, povzbudzovať ich, zdieľať s nimi svoj život a pomáhať im, aby si kemp užili čo najviac a zároveň mali počas neho príležitosť spoznať Boha. 

Zároveň budeš vedený v učeníctve, v biblickej skupinke aj individuálne, a budeš môcť získavať teoretické, ale hlavne praktické znalosti a zručnosti v oblasti evanjelizácie a učeníctva, aby si ich po návrate domov mohol vedieť aplikovať a ďalej rozvíjať vo svojom okolí.

Ovládanie anglického jazyka pomôže, ale nie je podmienkou.

Vyplnením online formulára. Prosíme vyhraď si dostatočný čas, aby si na otázky odpovedal rozvitými vetami.

Termín na vyplnenie končí 12. apríla  2024.

 

Ak máš akékoľvek otázky, smelo sa obráť na vedúcu SpeakOutu:

Regina White 

email: regina.white@cru.org

 tel. číslo: + 421 904-288-881

Čo mám urobiť po tom, ako som bol prijatý?

Vitaj na palube!

Stal si sa súčasťou tímu, ktorý sa teší na to, ako toto leto ovplyvní životy mnohých študentov. Je dôležité, aby si sa dobre pripravil na dobrodružstvo, ktoré ťa na SpeakOut-e čaká. K tejto príprave pristúp zodpovedne, aby si si SpeakOut mohol užiť čo najviac! 

Tímová príprava:

  • Školenie ohľadom modlitebnej a finančnej podpory sa uskutoční v sobotu, 11. mája v Košiciach
  • Duchovná a praktická príprava bude 8. júna v Košiciach
  • Prosím vyhraď si oba tieto dni, o obed a občerstvenie sa postaráme

Šesť bodov duchovnej prípravy na Speak Out:

„Na SpeakOute bola pre mňa veľkým povzbudením spolupráca všetkých ľudí, vzájomná pomoc pri organizovaní programu, spoločné modlitby v skupinkách. Všetko povzbudenie, usmernenie a učenie prijaté na SpeakOut-e budem zúročovať počas školského roka“ – odpovedali viacerí SpeakOut summer staffovia na otázku, ako im projekt pomohol.