Táborový poriadok

 1. Prišiel/la si do tohto kempu, aby si sa zdokonalil/a v angličtine. Čím viac príležitostí budeš mať na rozprávanie a počúvanie v angličtine, tým väčšie pokroky urobíš. Na to, aby si z tohto týždňa mal/a čo najviac, sa zúčastni na všetkých aktivitách, ktoré sme naplánovali a bez súhlasu vedúcich nevynechaj žiadnu časť programu.
 2. Neodčleňuj sa od skupiny a svojvoľne neopúšťaj areál ubytovacieho zariadenia alebo miesto spoločných aktivít, ak nie si plnoletý a tvoji zákonní zástupcovia nepodpísali súhlas, že tak môžeš urobiť. Ak aj máš povolenie na opustenie areálu, vo večerných hodinách sa vonku pohybuj len vo dvojici alebo väčších skupinách. Vždy informuj vedúcich o tom, kam ideš.
 3.  Nočný kľud začína o 22:00. Po tejto hodine zachovaj v chodbách, na schodišti, v hale na prízemí aj v blízkom okolí areálu ticho, aby ľudia, ktorí sa chcú vyspať do ružova, tak mohli urobiť (v zariadení môžu byť ubytovaní aj ľudia, ktorí nie sú súčasťou kempu). Ak sa chceš ďalej rozprávať alebo hrať hry, môžeš využiť priestory spoločenskej miestnosti.
 4. O 24.00 je večierka – o tomto čase musíš byť vo svojej izbe a mať všetky svetlá zhasnuté. 
 5. Ohľadom zdržiavania sa chlapcov na dievčenských izbách a naopak platí zásada „otvorených dverí“. Znamená to, že do 22:00 by mali byť chlapci a dievčatá v izbách jeden druhého, LEN AK nechajú dvere otvorené. Po 22:00 chlapci a dievčatá nemôžu byť v izbách jeden druhého za žiadnych okolností.
 6. V ubytovacom zariadení nesmieš konzumovať ani držať pri sebe ani v izbách alkohol.
 7. Fajčenie na izbách je zakázané. Fajčenie je povolené len na vyhradených miestach mimo priestorov ubytovania.
 8. Drogy nie sú povolené NIKDE A NIKDY!!!
 9. Nepoškodzuj zariadenie, nepresúvaj nábytok. Udržiavaj čistotu a poriadok. Všetky škody musíš pred odchodom z tábora uhradiť. Pri odchode z tábora musíš odovzdať kľúče od izby.
 10. Rešpektuj práva a názory ostatných účastníkov tábora. 
 11. Ak nebudeš dodržiavať tieto pravidlá, vedúci tábora ťa môže požiadať, aby si z kempu odišiel/la.