Winter Getaway registrácia

Ak ešte nemáš 18 rokov, vytlač tento súhlas, daj ho podpísať rodičom a prines na Winter GetAway.
(Ak máš nad 18 rokov, súhlas podpisuješ sám.)

Ako dokončiť registráciu?

Vyplnením a odoslaním registračného formulára a úhradou účastníckého poplatku za Winter Getaway vo výške 70 € alebo 60 keď si zapísal svojho kamoša a aj on teba pri registrácii. Úhradu za tábor môžeš poslať prevodom na bankový účet IBAN: ​SK08 3100 0000 0040 0084 0307 s variabilným symbolom 2023 a do poznámky uveď svoje CELÉ MENO

Kedy končí registrácia?

Môžeš sa registrovať do 18. 12. 2023