Boh tvorí 1. kniha Mojžišova 1, 1-25

Boh tvorí muža a ženu 1. kniha Mojžišova 2, 4-24

Muž a žena jedia ovocie 1. kniha Mojžišova 3, 1-13

Božie tresty 1. kniha Mojžišova 3, 14-24

Boh ľutuje svoje stvorenstvo 1. kniha Mojžišova 6, 5-8

Boh zachraňuje Noacha a jeho rodinu 1. kniha Mojžišova 6, 9 – 8, 14

Božia zmluva s Noachom 1. kniha Mojžišova 8, 15 – 8, 17

Božia zmluva s Abrahámom 1. kniha Mojžišova 12, 1-8; 15, 1-6; 17, 1-7

Abrahám obetuje svojho syna 1. kniha Mojžišova 22, 1-19

Boh ušetrí svoj ľud 2. kniha Mojžišova 12, 1-28

10 Božích prikázaní 2. kniha Mojžišova 20, 1-21

Obrad obety za hriech 3. kniha Mojžišova 4, 1-35

Boží spravodlivý služobník Izaiáš 53

Narodenie Ježiša Evanjelium podľa Lukáša 1, 26-3; 2, 1-20

Pokrstenie Ježiša Evanjelium podľa Matúša 3; Evanjelium podľa Jána 1, 29-34

Pokúšanie Ježiša Evanjelium podľa Matúša 4, 1-11

Ježiš a náboženský vodca Nikodém Evanjelium podľa Jána 3, 1-21

Ježiš a Samaritánka Evanjelium podľa 4, 1-26, 39-42

Ježiš a ochrnutý muž Evanjelium podľa Lukáša 5, 17-26

Ježiš utišuje búrku Evanjelium podľa Marka 4, 35-41

Ježiš a posadnutý muž Evanjelium podľa Marka 5, 1-20

Ježiš kriesi mŕtve muža Evanjelium podľa Jána 11, 1-44

Ježiš hovorí o jeho zrade a zmluve Evanjelium podľa Matúša 26, 17-30

Ježišova zrada a vystavenie pred súd Evanjelium podľa Jána 18, 1-19

Ukrižovanie Ježiša Evanjelium podľa Lukáša 23, 32-56

Vzkriesenie Ježiša Evanjelium podľa Lukáša 24, 1-35

Ježiš sa zjavuje učeníkom a vstupuje do neba Evanjelium podľa Lukáša 24, 36-53

Vstúp do Božieho kráľovstva Evanjelium podľa Jána 3, 1-21

sakfjhaskdfjhskdjf

askdjfhaslkfjhlk

  • asdfjlhaslkjdfhklsdf

 

 

sdfjkhskdjlf

askldfjhskldfh

skjdfhksdjfhklsdjf

asdkljfhskldf

asldfjh

Obsah accordion
Obsah accordion