E-koučing

Sprevádzame v online priestore ľudí, ktorí hľadajú Boha, a pomáhame im robiť ďalšie kroky na ich duchovnej ceste.

O čom je e-koučing

Online tím kresťanskej misijnej organizácie Agapé Slovensko sa venuje evanjelizácii a učeníctvu v online priestore.  Prostredníctvom našich webstránok dostávame veľa správ od ľudí, ktorí hľadajú Boha. Na komunikáciu s nimi potrebujeme kresťanov, ktorí im budú spoločníkmi na ich duchovnej ceste: tzv. e-koučov. 

E-kouč nie je teológ, učiteľ ani psychologický poradca, ale „obyčajný“ kresťan, ktorý hľadajúcim pomáha počas určitého úseku ich cesty s Bohom. Deje sa to online, písomnou formou. Požiadavky na našich e-koučov nie sú príliš náročné. Hľadáme ľudí, ktorí majú dlhodobý, blízky vzťah s Bohom, dokážu zrozumiteľne komunikovať o svojej viere a denne používajú internet.

Naši e-kouči prechádzajú starostlivým výberovým procesom a kvalitným úvodným školením ohľadom duchovného koučingu v online priestore.

Vízia a poslanie online tímu Agapé Slovensko

Túžime po tom, aby každý človek na Slovensku mal možnosť spoznať Boha a zapojiť sa do komunít kresťanov, ktorí nasledujú Ježiša a menia svet okolo seba. 

Chceme SPÁJAŤ ľudí s Bohom v digitálnom priestore, BUDOVAŤ ich vzťah s ním, učiť ich ZDIEĽAŤ svoju vieru s inými a ZAPÁJAŤ ich do miestnej cirkvi.

 

Často kladené otázky o e-koučingu

Ak ťa naša služba zaujala a chceš o nej vedieť viac, rozklikni si otázky, ktoré ťa zaujímajú. 

1. Osobný vzťah s Bohom

E-kouč žije zdravým duchovným životom. Modlitba, štúdium Biblia a ďalšie duchovné disciplíny sú pravidelnou a pevne zakotvenou súčasťou jeho života.

2. Zrozumiteľná komunikácia

Komunikuje jasne a zrozumiteľne, dobre ovláda pravopis. Dokáže hovoriť s neveriacimi bez „náboženského slovníka“. Nebojí sa klásť hlboké otázky, vie počúvať, je empatický a dokáže sa pozrieť na situáciu človeka zo širšej perspektívy.

3. Znalosť Biblie 

Dobre pozná Bibliu a dokáže obhájiť jej spoľahlivosť a vierohodnosť. Vie zrozumiteľne diskutovať o veciach z biblickej perspektívy a dokáže odpovedať na základné apologetické otázky o Bohu a viere.

4. Aktívny člen miestneho kresťanského spoločenstva

Vníma dôležitosť cirkvi v živote kresťana. Pravidelne navštevuje miestne kresťanské spoločenstvo a podieľa sa na jeho fungovaní (buduje vzťahy s kresťanmi aj nekresťanmi, slúži im a pod.).

5. Ekumenické zmýšľanie

Naši e-kouči sú z rôznych kresťanských cirkví – katolíckej aj protestantských. E-kouč by sa mal vedieť povzniesť nad rozdiely medzi jednotlivými  denomináciami a zdržať sa kritiky. Vie sa zamerať na to, čo nás spája, miesto toho, čo nás rozdeľuje. Vie spolupracovať s ľuďmi z iných denominácií.

6. Dostupnosť a počítačová gramotnosť

Odpisuje včas (v priebehu 1-2 dní) a je iniciatívny pri nadväzovaní a udržiavaní komunikácie. Má bezpečné pripojenie na internet, ovláda základy práce s počítačom,  robí všetko v záujme ochrany osobných údajov svojich klientov. 

Prvá polovica školenia pozostáva z kurzu E-koučing 1: Základy evanjelizácie onlinektoré pripravuje budúcich e-koučov na ich službu. Súčasťou školenia je vysvetlenie toho, čo je koučing a ako sa odlišuje od poradenstva, ako budovať spoločnú pôdu s klientom, ako odpisovať na ich správy a ako klásť dobré otázky, ktoré by viedli k dlhodobejšej komunikácii, v ktorej im e-kouč pomôže dostať sa bližšie k Bohu. Tieto zručnosti naši e-kouči využívajú predovšetkým pri odpisovaní na otázky klientov na stránkach Everystudent.sk a HladamBoha.sk.
Ďalšia časť školenia pripraví e-koučov na sprevádzanie ľudí v online kurzoch na stránke Kurzy.HladamBoha.sk. Títo ľudia majú hlbší záujem o skúmanie viery a práca s nimi prináša spravidla veľa ovocia. E-kouč vyhodnocuje otázky klientov v kurze a kladie im ďalšie tak, aby napokon nadviazali osobný vzťah s Bohom.

Priemerný e-kouč venuje službe cca 0,5 – 2 hodiny týždenne, v závislosti od toho, koľkých má klientov (ich počet si vie sám regulovať). Naším pravidlom je, že na správy našich klientov reagujeme do 1 – 2 dní.

E-koučovia pracujú samostatne, zo svojho domova. Preto je pre nás dôležité, aby sme sa aspoň dvakrát do roka všetci stretli aj osobne ako tím, za účelom zdieľania a ďalšieho rozvoja. Preto je účasť na celoslovenskej konferencii e-koučov (1 víkend) a účasť na jednom z regionálnych stretnutí e-koučov v BA, BB alebo KE (1 večer) pre všetkých e-koučov povinná. 

Čo o nás píšu klienti

Je jedno, čo o sebe napíšeme my sami. Je oveľa dôležitejšie, o nás hovoria tí, ktorí s nami prišli do styku. Pridaj sa k nám a aj teba môže Boh použiť na zmenu života niekoho iného. 

Zdieľaj
Tweetni
Prepošli

Pridaj sa do nášho tímu e-koučov

Chceš o svojej viere hovoriť iným a komunikácia v online svete ti je blízka? Staň sa členom nášho tímu e-koučov ako dobrovoľník. Vyplň prihlášku a čoskoro sa ti ozveme.

Ak sa na túto výzvu momentálne necítiš, ale to, čo robíme sa ti páči, podpor nás finančne a my aj vďaka tvojmu príspevku nájdeme a vyškolíme nových dobrovoľníkov.