Domov > Registrácia na SpeakOut Loud

SpeakOut Loud Registrácia

Ak ešte nemáš 18 rokov, vytlač tento súhlas, daj ho podpísať rodičom a prines na SpeakOut Loud.
(Ak máš nad 18 rokov, súhlas podpisuješ sám.)

Ako dokončiť registráciu?

Vyplnením a odoslaním registračného formulára a úhradou účastníckého poplatku za SO Loud vo výške 50 €. Poplatok je potrebné uhradiť do 18. 7. 2023.  Úhradu za tábor môžeš poslať prevodom na bankový účet IBAN: SK08 3100 0000 0040 0084 0307 a do poznámky uveď svoje MENO a slovo "SO LOUD".

Storno podmienky

V prípade, že chceš zrušiť registráciu do 19.7.2023, necháme si
25 € zo zaplatenej sumy ako storno poplatok.