Domov | Speak Out Registrácia

SpeakOut Registrácia

Zlepši svoju angličtinu a zaži najlepší letný tábor svojho života! 

Registráciu na SpeakOut vypĺňa zákonný zástupca študenta (resp. študent, ktorý už dosiahol 18 rokov).

Osobné údaje