Domov > Speak Out Registrácia

SpeakOut Registrácia

Zlepši svoju angličtinu a zaži najlepší letný tábor svojho života! 

Registráciu na SpeakOut vypĺňa zákonný zástupca študenta (resp. študent, ktorý už dosiahol 18 rokov).

Osobné údaje

Škola

Iné

Ako dokončiť registráciu?

Pre akceptáciu online prihlášky je potrebné zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 175€ (resp. 160€ ak sa registruješ a uhrádzaš poplatok do 31.5. 2023) na účet Organizátora a následné písomné schválenie prihlášky a potvrdenie prijatej platby zo strany Organizátora.

Spôsob úhrady: prevodom na bankový účet IBAN: SK08 3100 0000 0040 0084 0307.
Do poznámky uveď MENO a PRIEZVISKO účastníka a slovo „SPEAKOUT“.

Registrácia končí 25.6.2023.

Súhlas: