Domov > Ako nájsť Boha?

Ako nájsť Boha? 4 kroky, ako nadviazať vzťah s Bohom

Ako nájsť Boha
Doba čítania: 3 min.

Premýšľaš niekedy nad tým, ako nájsť Boha a čo znamená mať vzťah s Bohom? Stačí začať chodiť do kostola a stať sa lepším človekom, aby ťa Boh prijal? I keď tieto veci nie sú na škodu, podstata cesty k Bohu spočíva v niečom inom. Nasledujúce štyri jednoduché kroky ti pomôžu nadviazať s Bohom blízky vzťah, ktorý zmení tvoj život.

1. Boh ťa má rád a chce, aby si s ním mal vzťah

Boh ťa má tak veľmi rád, že chce, aby si s ním strávil celú večnosť. V Biblii sa píše: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“1

Vzťah s Bohom dá tvojmu životu skutočný zmysel a naplnenie. Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“2

>> Čo ti teda bráni v tom, aby si prežíval Božiu blízkosť a hojný, naplnený život, ktorý ponúka Ježiš?

2. Je tu problém: sme hriešni a naše hriechy nás oddeľujú od Boha

Všetci sme už vo svojich myšlienkach, slovách či skutkoch ublížili sebe, iným či Bohu – zhrešili sme. Hriech je prekážkou na našej ceste k Bohu a kvôli nemu sa cítime od Boha vzdialení: „Vaše hriechy otvorili priepasť medzi vami a vaším Bohom…“3

Hriech má aj iné vážne následky: „Odplatou za hriech je smrť…“4 Ide o duchovnú smrť – duchovné oddelenie od Boha. Aj keby si sa snažil priblížiť sa k nemu (cez náboženské úkony či veľkú snahu), jednoducho to nedokážeš.

>> Ako si teda nájsť cestu k Bohu?

3. Boh poslal svojho Syna, aby zomrel namiesto teba

Aby sme nemuseli zomrieť oddelení od Boha, Ježiš na seba zobral všetky naše hriechy a zomrel namiesto nás: „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“5

Jeho smrťou sa však príbeh nekončí. Ježiš totiž vstal z mŕtvych! Tým dokázal, že má moc nad životom a smrťou a dokáže nás na našej ceste k Bohu priviesť do cieľa. Hovorí: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa… Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.“6

>> Chcel by si nadviazať blízky vzťah s Bohom?

4. Prijmi Ježiša do svojho života a začni ho nasledovať

Kľúčom k vzťahu s Bohom je Ježiš. Ak mu dáš ústredné miesto vo svojom živote, Boh ťa prijme do svojej rodiny a zažiješ jeho bezpodmienečnú lásku: „Tým však, čo prijali [Ježiša] a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ 7

Ježiša a večný život, ktorý ponúka, môžeme prijať jedine vierou. Nie je to zásluha za naše dobré skutky, ale dar od Boha: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ 8

Prijať Ježiša znamená obrátiť sa k Bohu, oľutovať a vyznať svoje hriechy a nechať sa ním meniť.

>> Chceš nájsť Boha? Povedz mu to.

Ak veríš v Ježiša a chceš ho prijať do svojho života a nasledovať ho, jednoducho mu to povedz. Boh vidí do tvojho vnútra a nie je pre neho dôležité, aké slová zvolíš – záleží na tvojej úprimnosti. Môžeš mu povedať napríklad toto:

„Bože, potrebujem ťa. Je mi ľúto, že som v živote toľkokrát zhrešil a chcel som žiť nezávisle od teba. Prosím ťa, odpusť mi a pomôž mi zmeniť sa. Verím, že tvoj Syn Ježiš zomrel za moje hriechy a ty si ho opäť vzkriesil. Verím, že vďaka nemu môžem mať večný život a chcem ho odteraz verne nasledovať ako svojho Pána. Amen.“

Ako sa rozhodneš? Pamätaj, že Boh ťa miluje a otvára ti k sebe cestu prostredníctvom Ježiša. A sľúbil, že kto ho hľadá, tomu sa dá nájsť!

Vyjadríš mu v modlitbe svoju vieru?

Zdieľaj
Prepošli