Domov > Etické či morálne dilemy v práci? Ako sa riadiť svojimi hodnotami

Etické či morálne dilemy v práci? Ako sa riadiť svojimi hodnotami

Etické či morálne dilemy na pracovisku
Doba čítania: 3 min.

 

Každý z nás sa skôr či neskôr stretne na svojom pracovisku s nejakou etickou dilemou. Či už ide o korupciu, nekalé praktiky, klamstvo nadriadeného, šikanovanie kolegu alebo dilemu ohľadom spravodlivého rozdelenia bonusov, etické otázky nás nútia zvažovať naše hodnoty a počúvať svoj morálny kompas. Ako sa s vysporiadať etickou či morálnou dilemou v práci a urobiť správne rozhodnutie? 

V tomto článku ti ponúkneme praktický návod a zároveň sa zamyslíme nad hodnotami, ktoré nám v tejto situácii môžu pomôcť.

1. Identifikuj problém

Prvým krokom je rozpoznať, že si sa ocitol v etickej dileme. Zamysli sa nad danou situáciou a zváž, aké sú potenciálne dôsledky rôznych riešení. Aké hodnoty sú v hre? Aké sú tvoje povinnosti voči kolegom, zamestnávateľovi a ostatným zainteresovaným stranám?

2. Zhromaždi informácie

Než urobíš unáhlené rozhodnutie, je dôležité zhromaždiť čo najviac informácií o situácii. Porozprávaj sa s kolegami, ktorí sú do situácie zapojení, preskúmaj firemnú politiku a relevantné zákony. Ak ide o porušenie zákona, nekalé obchodné praktiky či korupciu, skús sa poradiť s právnikom – prvé stretnutie ponúkajú niektorí právnici zdarma. Čím viac budeš vedieť, tým lepšie budeš pripravený urobiť informované rozhodnutie.

3. Zváž rôzne riešenia

Neexistuje univerzálne riešenie pre každú etickú či morálnu dilemu. Venuj čas zváženiu svojich možností a ich potenciálnych následkov. Neboj sa požiadať o radu dôveryhodného priateľa, mentora, alebo duchovného vodcu. Ak veríš v Boha, pros ho o múdrosť.

Biblia hovorí: „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“ (Izaiáš 41, 10)

4. Riaď sa svojimi hodnotami

Nakoniec sa pri rozhodovaní riaď svojimi hodnotami. Ktoré hodnoty sú pre teba najdôležitejšie? Čo by na tvojom mieste urobil napríklad Ježiš? Pamätaj, že aj keď sa ocitneš v menšine, je dôležité brániť to, čo je správne. Byť whistleblowerom je náročné, ale pamätaj na známy výrok Konfucia: „Je lepšie zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu.“

Hodnoty pri riešení etických a morálnych dilem:

Pri riešení etických problémov na pracovisku ti môžu pomôcť základné biblické hodnoty alebo princípy. Ponúkajú jasný morálny kompas nezávisle od toho, či sa v živote riadiš podľa Biblie, alebo nie.

  • Čestnosť: Hovor pravdu. Priznaj svoje chyby a pouč sa z nich. Dodržiavaj firemný etický kódex a pravidlá. Nejde však len o osobnú integritu. Na pracovisku pravdepodobne narazíš aj na klamstvá a manipuláciu kolegov – snaž sa im vyhnúť. Z dlhodobého hľadiska sa nikdy nevyplatia.
  • Spravodlivosť: Zaobchádzaj so všetkými ľuďmi s rešpektom a dôstojnosťou, bez ohľadu na ich pozíciu alebo na to, či sú ti sympatickí. Ak vidíš, že sa deje nespravodlivosť či šikana, neboj sa ozvať. 
  • Láska: Konaj s láskou a súcitom voči kolegom aj klientom. Snaž sa na svojom pracovisku šíriť pozitívnu energiu.
  • Odpustenie: Odpusť ľuďom, ktorí ti ublížili, a hľadaj s nimi zmierenie. Odolaj pokušeniu pomstiť sa a radšej sa za nich modli.
  • Odvaha: Stoj si za tým, čo považuješ za eticky a morálne správne, aj keď je to ťažké a pôjdeš proti prúdu. Ak vidíš nespravodlivosť, neboj sa na ňu poukázať. Niekedy je potrebné riskovať, aby si sa postavil za to, čo je správne.  

Odvaha neznamená nebáť sa, ale prekonať strach a vydať sa vpred.“
Nelson Mandela

Riešenie morálnych dilem na pracovisku nie je vždy jednoduché. Nezabúdaj však, že aj v náročných situáciách sa môžeš riadiť svojimi hodnotami a kresťanskými princípmi a urobiť správne rozhodnutie. 

Ak by si chcel hlbšie preskúmať vyššie uvedené hodnoty, pozývame ťa do nášho bezplatného online kurzu Prečo Ježiš? Kurzom ťa bude sprevádzať tvoj vlastný e-kouč, ktorému sa môžeš zveriť aj so svojím problémom v práci. 

Užitočné odkazy:

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli