Domov > Pokušenie, hriech, výčitky: ako získať odpustenie?

Pokušenie, hriech, výčitky: ako získať odpustenie?

Pokušenie, hriech, výčitky -ako získať odpustenie
Doba čítania: 4 min.

Slovo „hriech“ sa z nášho slovníka postupne vytráca, ale vo všeobecnosti zaň ľudia považujú nejaký priestupok proti zásadám morálky. Čo presne je hriech a aké sú jeho následky? Ako sa zbaviť hriechu a získať odpustenie? Je aj pokušenie hriech? A ako sa zbaviť výčitiek svedomia a pocitov viny? 

Čo je hriech

Ernest Hemingway raz povedal, že morálne je to, po čom sa cítime dobre, a nemorálne je to, po čom sa cítime zle. Mnoho ľudí žije podľa tohto populárneho pohľadu na to, čo je dobré a zlé. Biblia však hriech opisuje inak. 

Slovo hriech pochádza z gréckeho slova hamartia, ktoré znamenalo „zlyhanie v dosiahnutí cieľa“. Pôvodne sa používalo v lukostreľbe, keď niekto netrafil cieľ. Ak je Božou normou dokonalosť, zakaždým čo zhrešíme, sa míňame tohto cieľa. Hriech je tiež postoj, kedy chceme, aby bolo po našom, a nie tak, ako chce Boh.

Boh nenávidí hriech

Ako veľmi Bohu prekáža hriech? Nemôže ho vystáť! Jeho oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo.1 Tomuto fakut mnohí z nás nerozumejú. Hriechy – hlavne tie svoje – považujeme len za chyby, za prešľapy, ktoré v živote občas robíme. Je to však veľký omyl.

Boh kvôli jedinému hriechu Adama a Evu vyhostil z raja. Kvôli hriechu spôsobil za čias Noacha potopu na celej zemi. Na mestá Sodomu a Gomoru zoslal oheň pre ich donebavolajúcu nemravnosť. Hriech zdržal Izraelitov na púšti štyridsať rokov.

Boh hriech nenávidí. My sa však pri hriechu často cítime dobre, a preto ho robíme. Zlo nás priťahuje a poddávame sa mu.

Ako na nás vplýva hriech

Boh ťa kvôli hriechu neznenávidí, stále ťa miluje. Duch Svätý, ktorý prebýva v tvojom vnútri, je z toho však zarmútený: „Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorý vás označil svojou pečaťou pre deň vykúpenia.“ 2 

Aby si chápal následky hriechu v tvojom živote, pozri sa na rozdiel medzi tvojím vzťahom s Bohom a tvojím spoločenstvom (spojením, priateľstvom) s ním.

Tvoj vzťah s Bohom

Tvoje spoločenstvo s Bohom

Začal, keď si prijal Krista 3

Začalo, keď si prijal Krista 7

Trvá večne 4

Môže byť narušené 8

Udržiava a chráni ho jedine Boh 5

Máš sa oň starať aj ty 9

Nikdy sa nezmení 6

Hriech naň má vážny dopad 10

Hriech nemá vplyv na tvoj vzťah s Bohom – ten začal, keď si sa rozhodol prijať a nasledovať Ježiša. Ježiš zomrel za všetky tvoje hriechy (minulé, súčasné aj budúce) dávno predtým, ako si prišiel na svet. Vďaka svojej viere v Ježiša si získal úplné odpustenie a Boh si ťa adoptoval do svojej rodiny – do cirkvi. Navždy budeš jeho dieťaťom – na tvojom vzťahu k nemu sa už nič nezmení.

Hriech však narúša tvoje každodenné spoločenstvo s Bohom (tvoje spojenie s Bohom, prežívanie jeho blízkosti). Ovplyvňuje tvoju komunikáciu s ním a bráni ti plniť jeho vôľu. Kvôli hriechu nedokážeš vnímať, čo Kristus od teba chce.

Žalmista dobre poznal následky nevyznaného hriechu na svoj život: „Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu.“

Toto je správna reakcia na hriech. Žalmista svoj hriech nepopiera. Neanalyzuje ho do posledného detailu. Jednoducho ho vyznáva Bohu.

Vyznanie hriechu a pokánie

Čo znamená vyznať hriech a činiť pokánie? Vyznať hriech doslova znamená „hovoriť to isté“ alebo „súhlasiť“. Máme súhlasiť s Bohom, že to, čo sme urobili, nebolo správne. Boh už aj tak vie, že si zhrešil, takže s ním môžeš byť pokojne úprimný! 

Pokiaľ rozumieš tomu, ako vážne Boh berie hriech a ako ho ním zarmucuješ, prirodzene budeš cítiť ľútosť a činiť pokánie. Jednoducho mu svoj hriech vyznaj. Niekto to robí formálnejšie (cez tzv. spoveď), iní si berú príklad z Písma, kde veriaci v modlitbe priznali svoje hriechy priamo Bohu a prosili ho o odpustenie. Boh hovorí, že  ak vyznávame svoje hriechy, on zostáva verný: odpustí nám hriechy a očistí nás. 

Pokánie však nie je len o ľútosti, ale aj o zmene. Je to prejav tvojho súhlasu s Bohom, že si konal nesprávne a že vo svojom hriechu už viac nechceš pokračovať.

Je pokušenie hriech?

Niekedy aj pokušenie mylne pokladáme za hriech. Všetci čelíme pokušeniam. Dokonca aj Ježiš bol pokúšaný, ale mu nepodľahol – nezhrešil. Keď sa ocitneš v pokušení, máš možnosť vzoprieť sa myšlienkam, ktoré ťa zvádzajú na zlé, a prosiť Boha, aby ti dal silu odolať pokušeniu a vyvarovať sa hriechu. 

Necíť sa kvôli pokušeniu previnilo, pokušenie nie je hriech. Nauč sa tento verš a keď budeš zápasiť s pokušením, vždy si ho pripomeň: „Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ 11

Výčitky svedomia

Kým svoje hriechy nevyznáš, Duch Svätý ti bude cez tvoje svedomie a pocity viny pripomínať, že si urobil niečo nesprávne – aby ťa priviedol k pokániu. Ale čo ak po úprimnom vyznaní svojich hriechov naďalej cítiš výčitky? 

Tieto výčitky svedomia nie sú dielom Ducha, ale nášho nepriateľa. Diabol nás chce obrať o radosť z odpustenia a bude nám naďalej pripomínať, čo sme urobili zle. Nenechaj ho, aby ťa trápil výčitkami. Keď ťa ovládnu takéto myšlienky, jednoducho ďakuj Bohu, že ti už odpustil a že za všetky tvoje hriechy zaplatil Ježiš. 

Dokonalé odpustenie

Boh nepozerá spätne na tvoje minulé hriechy a zlyhania, preto to nerob ani ty. Hovorí: „… na ich hriechy a ich neprávosti si už viac nespomeniem“ 12 Ťarcha viny sa zdvihla! Prijmi dokonalé Božie odpustenie.

Život kresťana je o slobode: o slobode od pocitov viny a o slobode žiť tak, ako to zamýšľa Boh. Rozhodne je to ten najuspokojivejší spôsob života. Sme v procese rastu, keď sa stávame podobnými Kristovi a stále viac odzrkadľujeme jeho charakter.

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli