Domov > Pokušenie, hriech, výčitky: ako získať odpustenie?

Pokušenie, hriech, výčitky: ako získať odpustenie?

Pokušenie, hriech, výčitky -ako získať odpustenie
Doba čítania: 3 min.

V dnešnom svete plnom relativizmu a morálneho zmätku sa slovo hriech vytráca z našej slovnej zásoby. Vo všeobecnosti zaň ľudia považujú nejaký priestupok proti zásadám morálky. Čo presne je hriech a aké sú jeho následky? Ako sa zbaviť hriechu a získať odpustenie? Je aj pokušenie hriech? A ako sa zbaviť výčitiek svedomia a pocitov viny? 

Čo je hriech

Oxfordská univerzita uskutočnila štúdiu, podľa ktorej napriek obrovskej diverzite ľudia vo všetkých kultúrach zdieľajú sadu rovnakých morálnych hodnôt. Pre nás kresťanov to poukazuje na existenciu Boha, ktorý nám svoj morálny kód vložil priamo do nášho vnútra vo forme „svedomia“.

Slovo hriech pochádza z gréckeho slova hamartia, ktoré znamenalo „zlyhanie v dosiahnutí cieľa“. Pôvodne sa používalo v lukostreľbe, keď niekto netrafil cieľ. Ak je cieľom dokonalosť, zakaždým čo zhrešíme, sa míňame tohto cieľa. 

Ako vníma hriech Boh 

Často nerozumieme vážnosti hriechu. Niektoré hriechy sa nám zdajú celkom príjemné, iné považujeme len za chyby či prešľapy, ktoré sa nám v živote pritrafia. Zľahčovať hriech je však nebezpečné. 

Boh kvôli jedinému hriechu vyhostil prvých ľudí z raja. Za čias Noacha kvôli nemu spôsobil potopu na celej zemi. Na skazené mesto Sodomu zoslal oheň. Hriech zdržal Izraelitov na púšti štyridsať rokov.

Ako na nás vplýva hriech

Aj keď Boh tvoje hriechy nenávidí, stále ťa miluje. Hriech nemá vplyv na tvoj vzťah s Bohom – ten začal vo chvíli, keď si sa rozhodol prijať a nasledovať Ježiša. Ježiš zomrel za všetky tvoje hriechy (minulé aj budúce) dávno pred tvojím narodením. Keď si uveril v Ježiša, získal si úplné odpustenie a Boh si ťa adoptoval do svojej rodiny – do cirkvi. Ak si Božie dieťa, na tvojom vzťahu k nemu sa už nič nezmení. 

Avšak podobne ako vo vzťahu rodič-dieťa, hriech narúša tvoje každodenné spoločenstvo s Bohom – vašu vzájomnú dôveru a priateľstvo. Ovplyvňuje tvoju komunikáciu s ním, nedokážeš prežívať jeho blízkosť ani vnímať jeho vôľu pre svoj život. Kvôli tomuto oddeleniu od Boha začneš hľadať uspokojenie v nesprávnych veciach a ľahko sa staneš väzňom svojich slabostí.

Ako reagovať na hriech? 

Žalmista dobre poznal následky nevyznaného hriechu na svoj život: „Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal… Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu.“1

Ak prežívaš podobné pocity, svoj hriech nepopieraj ani ho príliš nerozpitvávaj. Jednoducho ho vyznaj Bohu.

Vyznanie hriechu a pokánie

Vyznať hriechy znamená „hovoriť to isté“ alebo „súhlasiť“. Súhlas s Bohom, že to, čo si urobil, nebolo správne. Boh o tom aj tak vie, takže s ním môžeš byť pokojne úprimný! 

Niekto vyznáva hriechy formálnejšie (cez tzv. spoveď), iný ich hovorí priamo Bohu. Dôležité však je, že ak vyznávaš svoje hriechy, Boh ti ich odpustí a očistí ťa.2

Pokiaľ rozumieš tomu, ako vážne ich Boh berie, prirodzene budeš cítiť ľútosť a činiť pokánie. Pokánie však nie je primárne o pocitoch, ale o zmene života. Rozhodni sa, že svoj hriech už nebudeš opakovať, a urob všetko pre to, aby sa tak naozaj stalo.

Je pokušenie hriech?

Samotné pokušenie nie je hriechom. Ešte aj Ježiš bol pokúšaný, ale nepodľahol – nezhrešil. Keď sa ocitneš v pokušení, vzopri sa myšlienkam, ktoré ťa zvádzajú na zlé, a pros Boha, aby ti dal silu odolať pokušeniu

Keď budeš zápasiť s pokušením, pripomínaj si, že Boh nedopustí, aby si bol skúšaný nad svoje sily a vždy ti dá aj východisko, aby si ho vládal zniesť.3

Výčitky svedomia

Kým svoje hriechy nevyznáš, Duch Svätý ti bude cez svedomie a pocity viny pripomínať, že si urobil niečo nesprávne – aby ťa priviedol k pokániu. Ale čo ak po úprimnom vyznaní naďalej cítiš výčitky? 

Je možné, že tvoj duchovný nepriateľ sa ich snaží zneužiť na to, aby ti vzal radosť z odpustenia. Keď ti bude chcieť ďalej pripomínať, čo si urobil zle, jednoducho ďakuj Bohu, že ti už odpustil.

Dokonalé odpustenie

Boh sa nevracia k tvojim hriechom a zlyhaniam, preto to nerob ani ty. Hovorí: „… na ich hriechy a ich neprávosti si už viac nespomeniem.“4 Nemusíš žiť s ťarchou viny a výčitiek! Prijmi dokonalé odpustenie.

Život kresťana je o slobode: o slobode od pocitov viny a o slobode žiť tak, ako to zamýšľa Boh. Je to ten najuspokojivejší spôsob života. Ak si ho ešte nemal možnosť zažiť, pozývame ťa do nášho bezplatného online kurzu Prečo Ježiš?.

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli