Domov > Kto bol Ježiš a čo to pre nás znamená?

Kto bol Ježiš a čo to pre nás znamená?

kto bol Ježiš Kristus
Doba čítania: 4 min.

Kto bol Ježiš? Bol Ježiš Boh? Aký dopad má to, kým bol, na náš život? Zisti, ako ho môžeš lepšie spoznávať a rozvíjať s ním každodenný vzťah.

Najlepším spôsobom, ako spoznať Ježiša, je prečítať si, čo o sebe hovorí on sám v evanjeliách. Evanjeliá sú prvé knihy Nového zákona, boli napísané v 1. storočí, niektoré priamo Ježišovými učeníkmi, iné podľa výpovedí očitých svedkov udalostí počas Ježišovho života.

Hovoria o živote a vyučovaní jedinečnej osoby. Jeho učenie sa nezakladalo na náboženských úkonoch, ktoré boli charakteristické pre vtedajší judaizmus. Masy Izraelcov si Ježiša veľmi obľúbili, bol tu však problém. Náboženskí predstavitelia sa cítili kvôli Ježišove popularite – a učeniu o pokrytectve a prázdnej zbožnosti – ohrození. Bežný ľud zas očakával politického osloboditeľa. Ježiš neuspokojil priania ani jednej z týchto skupín. Prečo teda prišiel Ježiš a čo o sebe hovorí on sám? Čítaj ďalej.

Často kladené otázky: Ježiš

Ježiš po celý čas hovoril o Bohu ako o svojom Otcovi.

Keď raz Ježiš uzdravil chorého počas sabatu – dňa odpočinku, svoj čin obhajoval tým, že Boh, ktorý udržiava celý svet, nikdy neodpočíva, ale neustále pracuje pre dobro človeka: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto mali Židia ešte väčšiu túžbu ho zabiť, lebo nielenže porušil zákon o sobote, ale hovoril o Bohu ako o svojom Otcovi, čím sa robil rovným s Bohom.1 Židia považovali toto Ježišovo tvrdenie za donebavolajúce rúhanie.

Ježiš tvrdil, že existuje večne.

Počas iného sviatku Ježiš opäť vyslovil niekoľko šokujúcich tvrdení: vraj je svetlom sveta, môže vyslobodiť človeka z moci hriechu a nikto, kto v neho verí, nezomrie. Židovskí vodcovia boli opäť rozhorčení. Ešte ani samotný Abrahám, ctený a obdivovaný zakladateľ judaizmu, sa nevyhlasoval za nesmrteľného, tak ako to mohol tvrdiť obyčajný syn tesára?

Ježiš odpovedal: „Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; aj videl a zaradoval sa. Židia mu povedali: Ešte nemáš päťdesiat rokov a videl si Abraháma? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, JA SOM! Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho…“2 

Jeho slová boli o to poburujúcejšie, že použil výraz JA SOM. „JA SOM“ bolo označením Božej nekonečnej existencie, zvrchovanosti a absolútnej schopnosti zachrániť Izraelitov z ich otroctva.3 Ježiš si pripisoval rovnaké meno a moc ako Boh.

Židovskí vodcovia sa pri ďalšej príležitosti priamo spýtali Ježiša, či je očakávaný Mesiáš. Možno z úprimnej zvedavosti, no skôr to bola pasca, aby ho mohli zatknúť a popraviť. Namiesto priamej odpovede im Ježiš odpovedal, že už im raz povedal, kto je, a aj tak mu neverili:

„Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali. Ježiš im povedal: Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca, pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu odpovedali: Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek.“4

Ježišove tvrdenia sa nám môžu zdať extravagantné: jeho rovnosť a jednota s Bohom, jeho večná existencia, on ako zdroj večného života. Toto nie sú tvrdenia obyčajného smrteľníka (teda aspoň takého, ktorý by bol pri zmysloch). Ježiš si pripisoval aj iné vlastnosti charakteristické len pre Boha: tvrdil, že má konečnú autoritu nad celou zemou, že sa jedného dňa vráti, aby súdil zem, môže odpúšťať hriechy. Dovolil, aby ho ľudia uctievali, hoci Židom bolo dovolené uctievať len Boha.

Ježiš nebol zabitý preto, čo urobil, ale preto, čo o sebe tvrdil. C. S. Lewis, profesor na Univerzite v Cambridge a autor Kroník Narnie, ktorý od skepticizmu prešiel ku kresťanstvu, napísal:

„… Ľudia často o Kristovi hovoria: Som ochotný akceptovať Ježiša ako veľkého učiteľa morálky, ale neberiem jeho tvrdenie, že je Bohom. Niečo také jednoducho nemôžeme povedať. Človek, ktorý by nebol nič viac než človek a pritom hovoril také veci ako Ježiš, by nebol veľkým učiteľom morálky. Buď by to bol šialenec – asi na úrovni človeka, ktorý o sebe vyhlasuje, že je vajce na tvrdo – alebo by to bol rovno diabol z pekla. Musíte si vybrať. Buď tento muž bol a je Boží Syn, alebo to bol šialenec, ak nie niečo ešte horšie.“ (C. S. Lewis: Hovory, Porta Libri 2015, s. 76-77)

Ježiš je plne Bohom, ale zároveň je aj plne človekom. Okúsil hlad a smäd, pokušenia, samotu, poníženie, bolesť zrady. Jedol skutočné jedlo, po smrti priateľa ronil skutočné slzy, pri ukrižovaní mu tiekla skutočná krv. Dokonca aj jeho zmŕtvychvstanie bolo fyzické. Ježiš bol plne človekom.

Zaslúži si naše uctievanie. Mali by sme k nemu pristupovať ako k Bohu, s úctou a bázňou. Ježiš nie je náš kamoš, on je náš najvyšší vládca. To znamená, že mu dovolíme, aby viedol každú oblasť nášho života: nielen náš „náboženský“ život, ale aj našu kariéru, rodinu, vzťahy s inými, financie aj to, čo pozeráme v televízii či na internete. Ak je Ježiš tvojím Pánom, prejavuj mu úctu a nasleduj jeho príklad.

Dokáže zvládnuť všetky naše problémy. Neexistuje nič, čo by Boh nemohol prekonať. Tvrdí, že všetky veci v našom živote budú slúžiť na naše dobro a že môže pre nás urobiť omnoho viac, ako my prosíme. A tým, že žil medzi nami, vie sa vžiť do našich potrieb a problémov.

Dokáže zmeniť náš život. Boh nás stvoril na svoj obraz a urobil nás jedinečnými. Chce, aby sme sa tešili zo života aj so všetkými možnosťami, ktoré ponúka. Každému z nás dal dary a talenty, ktoré môžeme využiť pre dobro iných. 

To neznamená, že ak budeme nasledovať Ježiša, všetko sa nám bude dariť. Občas to bude chcieť osobné obete. Možno sa budeš musieť vzdať niečoho, čo ti je pohodlné: starého životného štýlu či návykov, kariéry, finančného úspechu, niektorých vzťahov, azda i svojho života! Napriek tomu daj Ježišovi priestor konať v tvojom živote, uč sa od neho a spoliehaj sa naňho. To je presne to, čo robí život úžasným.

Autor: Steven L. Pogue

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli