Domov > Ako sa dostať do neba – môžem mať istotu? 

Ako sa dostať do neba – môžem mať istotu?

ako ísť do neba
Doba čítania: 4 min.

Kto pôjde do neba? Mnohí si myslia, že večný život si zaslúžia tí, čo žijú dobre. Má to však háčik. My ľudia sa radi navzájom porovnávame. A o každom, kto sa (podľa ľudských meradiel) javí ako dobrý človek, predpokladáme, že má miesto v nebi. Na pohreboch počujeme slová nádeje, že nebožtík žil príkladným životom a iste sa sním opäť stretneme o večnosti. Podobné posolstvo možno prinesie smútiacim úľavu na duši, ale má ďaleko od pravdy a v skutočnosti nikomu neprospieva. Ako je to teda s nebom naozaj? 

Často kladené otázky: Nebo a večný život

Večný život si nemožno zaslúžiť. Biblia jasne hovorí, že večný život nezávisí od našich skutkov – od toho, akí sme boli dobrí počas nášho pozemského života. Boh udeľuje večný život iba cez Ježiša Krista. Naše skutky s tým nemajú nič spoločné.1 Môžu síce urobiť dojem na iných ľudí, ale nebo je miesto dokonalej čistoty, a tento štandard nespĺňa ani ten najlepší z nás. Ježiš zaplatil za všetko zlé, čo sme kedy urobili, a ponúkol nám úplné odpustenie.

Večný život preto závisí od viery v Ježiša.

Áno. To, či niekto pôjde do neba, závisí od toho, či počas svojho života veril, že Ježiš je Boh a že zomrel namiesto neho. Súčasťou tejto viery je aj túžba nadviazať s ním vzťah, spoznávať ho, nasledovať ho a dovoliť mu, aby sa stal Pánom nášho života. Večný život začína práve týmto rozhodnutím a trvá navždy – aj po smrti nášho fyzického tela. 

Ježiš jasne povedal, že všetci, ktorí v neho veria, dostanú večný život. Keď niekto pozve Ježiša do svojho života, vyjadruje mu tým svoju vieru a vstupuje s ním do večného vzťahu.

Keď ti niekto ponúkne veľmi cenný dar, ten dar ti bude patriť až keď ho prijmeš. A keďže ide o dar, nemusí byť zaslúžený. Dostávaš ho vďaka láskavosti a štedrosti darujúceho. 

Boh nám ponúka večný život ako dar – zadarmo. Nemáme na ňom zásluhy my, ale Ježiš, lebo zomrel na kríži za naše hriechy. „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“2 

Boh vedel, že máme sklony navzájom sa porovnávať a vystavovať naše dobré skutky na obdiv. Jasnejšie ani nemohol povedať, že to celé nezávisí od našich skutkov, ale od jeho milosti a od našej viery v Ježiša. Vďaka nim dostávame večný život.

Nie! Niekto raz povedal, že dobré skutky nepotrebuje Boh, ale naši blížni. Ak chceme nasledovať Ježiša a byť ako on, aj v tomto ho budeme napodobňovať. Ježiš bol plný lásky, súcitu a milosti voči ľuďom okolo seba.

Živá viera v Ježiša sa bude navonok prejavovať podobnými skutkami, aké konal Ježiš. Nerobíme ich však preto, aby nás Ježiš spasil, ale preto, lebo nás spasil – z vďačnosti a túžby poslúchať ho a žiť ako on. 

Úprimne veríš, že Ježiš je Boží Syn? Veríš, že nespĺňaš Božie štandardy dokonalosti a potrebuješ jeho obeť a odpustenie? Prijal/a si Ježiša za svojho Spasiteľa? Je tvojím Pánom a verne nasleduješ jeho vedenie? Ak áno, Boh ti sľubuje večný život. 

Apoštol Ján nechcel, aby o tom veriaci pochybovali, ale aby mali istotu a podľa nej aj žili: „A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.“ 3

  • „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“4

  • „Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“5
  • „Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť.“6
  • „A ako si [Ježišovi] dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“7
  • „Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“8
  • „Vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa Zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa Zákona, lebo zo skutkov podľa Zákona nebude nikto ospravedlnený.“9
  • „Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života.“10

Ak nemáš istotu, či si prijal Ježiša do svojho života, zisti, ako s ním môžeš nadviazať vzťah.

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli