Čo je Biblia: Kedy a kto napísal Bibliu?

Domov > Čo je Biblia: Kedy a kto napísal Bibliu?

Čo je Biblia: Kedy a kto napísal Bibliu?

Biblia - kedy a kto napísal Bibliu, Starý a Nový zákon
Doba čítania: 6 min.

Čo je podľa teba Biblia? Niektorí ľudia si myslia, že je to kniha rozprávok, iní ju považujú za Božie slovo. Podľa Guinessovej knihy rekordov je Biblia najpredávanejšia kniha všetkých čias. Nedá sa poprieť, že má obrovský vplyv na náš svet. Vieš, kto napísal Bibliu a prečo? A má dnes ešte zmysel čítať knihu, ktorá je stará 2000 rokov?

Nie jedna kniha, ale zbierka kníh

Mnoho ľudí považuje Bibliu za nudnú. Tento argument môže byť oprávnený, hlavne ak má človek nereálne očakávania. Slovo Biblia pochádza z gréčtiny a znamená knihy. Je to v podstate pestrá zbierka desiatok kníh, listov, piesní, historických príbehov a pravidiel náboženskej viery a morálky. Nie je to triler, ktorý človek len tak vezme z police a prečíta na jedno posedenie.

O čom je Biblia?

Stručne povedané, Biblia odpovedá na otázku: „Kto je Boh?“ Vykresľuje ho cez  príbehy o stvorení Zeme, cez jeho vzťah s človekom, zasľúbenia o záchrane, Ježišovi aj o budúcnosti nášho sveta.

Aj keď sa Biblia na prvý pohľad zdá ako komplikovaná zbierka kníh, tiahne sa ňou spoločná niť. Ak ju chceš nasledovať, pomôže ti mať všeobecný prehľad o jej obsahu.

Štruktúra: Starý a Nový zákon

Biblia je rozdelená na dve časti: Starý a Nový zákon (alebo Stará a Nová zmluva). Starý zákon obsahuje 39 kníh Biblie a Nový zákon 27 kníh. Rímskokatolícka cirkev uznáva ďalších 7 kníh ako súčasť Starého zákona: tzv. deuterokánonické knihy.

Starý zákon

Starý zákon sa začína stvorením Zeme a ľudí. V jeho prvých piatich knihách môžeme sledovať osud židovského národa, jeho otroctvo v Egypte aj Božie vyslobodenie a putovanie do tzv. zasľúbenej zeme, Izraela. Vzťah medzi Bohom a človekom je počas tejto cesty často vyhrotený.

V Starom zákone spoznávame mnoho stránok charakteru Boha: jeho milosrdenstvo a lásku ako aj spravodlivosť, ktorá sa môže zdať prísna. Aj v tých najťažších situáciách však vidieť záblesky nádeje.

Starý zákon obsahuje veľa predpovedí o tom, že Boh pošle záchrancu (t. j. Mesiáša), aby raz a navždy obnovil vzťah medzi sebou a ľuďmi.

Nový zákon

Ústrednou postavou Nového zákona je Ježiš. Je zaujímavé, že v jeho osobe sa naplnilo množstvo konkrétnych predpovedí, ktoré proroci zapísali stovky rokov pred jeho narodením. Jeho príchod obracia všetko naruby. Jeho nasledovníci veria, že Ježiš je tým dlho očakávaným záchrancom, ktorý obnoví vzťah medzi Bohom a človekom.

V prvých štyroch knihách Nového zákona si môžeš prečítať, čo Ježiš hlásal a robil. Očití svedkovia hovoria o jeho narodení, pôsobení, utrpení a smrti. Tam to však nekončí. Na vlastné oči vidia Ježiša opäť živého: rozprávajú sa s ním, jedia s ním, dotýkajú sa ho. A tento zázrak navždy mení svet.

Ďalšiu časť Nového zákona tvoria rôzne listy a záznamy od Ježišových nasledovníkov. Dozvieš sa tu, ako prakticky žiť svoju vieru a ako rozvíjať svoj vzťah s Bohom. Nájdeš tu aj varovania a predpovede o budúcnosti.

Aká spoločná niť sa tiahne Bibliou?

Spoločnou niťou, ktorá sa tiahne celou Bibliou, je Božia lásku k ľuďom. Na začiatku sa dočítaš, ako Boh stvoril ľudí a akú radosť z nich má. Zároveň v mnohých príbehoch vidíš, že ľudia chcú ísť vlastnou cestou a obracajú sa mu chrbtom. Bohu na nich však naďalej záleží a čaká ich späť.

Ako sme už spomínali, v Starom zákone je aj veľa proroctiev: o tom, že Boh pošle záchrancu (spasiteľa), aby ľudí oslobodil od bolesti a zla, ktoré je na svete.

Kresťania veria, že Ježišov príchod v Novom zákone bol tým najväčším prejavom Božej lásky. Veria, že Ježiš je ten záchranca, na ktorého sa tak dlho čakalo.

Ježiš nám ukázal, ako si máme navzájom prejavovať lásku a starať sa jeden o druhého. Jeho radikálne slová o tom, že je Božím Synom, ho napokon stáli život. Stovky očitých svedkov však potvrdili, že vstal z mŕtvych a videli ho živého.

Prvé knihy Nového zákona sa nazývajú evanjeliá. Evanjelium doslova znamená „dobrá správa“. Kresťania hovoria, že je tu vždy nádej a že Božia láska a ponuka odpustenia je dobrou správou pre všetkých.

Ježiš ako „obeta“

Biblia opisuje Ježišovu smrť ako obetu za nás ľudí. Každý z nás sa odvrátil od Boha a zaslúži si za to smrť. Boh však nechce, aby sme zomreli, a preto poslal svojho syna, Ježiša, aby zomrel namiesto nás. Ak túto jeho obeť prijmeš, môže sa obnoviť aj vzťah medzi Bohom a tebou. Tu zistíš, ako nadviazať bližší vzťah s Bohom.

V dnešnej dobe znie slovo „obeta“ krvavo a hrozne, ale v minulosti boli obety bežné. Obeta fungovala ako jasný symbol. Ľudia prinášali obety, aby prejavili svoju vďačnosť, žiadali o odpustenie alebo si získali niečiu priazeň. Najčastejšie obetovali bezchybné zviera alebo prvú úrodu.

Židia a moslimovia dodnes prinášajú obety. Kresťania to už nerobia, pretože veria, že Ježiš bol najvyššou a poslednou obeťou, ktorá mala raz a navždy napraviť vzťah medzi Bohom a človekom.

Kto napísal Bibliu?

Bibliu napísalo asi 40 rôznych autorov v rozpätí asi 1500 rokov. Písali ju anonymní i známi ľudia s veľmi odlišnou životnou skúsenosťou. Rybár, vojak, pastier, spevák, colník, lekár, básnici, kňazi, proroci ba i králi. Väčšina z nich sa navzájom nepoznala, hovorili rôznymi jazykmi a žili v rôznych krajinách a kultúrach. O to zarážajúcejšia je jednotnosť ich posolstva! Prečo?

Kresťania veria, že aj keď Bibliu písali obyčajní ľudia, pri písaní ich viedol sám Boh. Zažili Boží dotyk a chceli sa s ním podeliť s inými.

Ktoré príbehy a citáty z Biblie poznáš?

Aj keď si Bibliu nikdy nečítal, možno budeš poznať niektoré jej príbehy. Pravdepodobne poznáš príbeh o narodení Ježiša (oslavujeme ho na Vianoce) alebo o jeho smrti (pripomíname si ju na Veľkú noc). Známy je aj príbeh o márnotratnom synovi alebo o stratenej ovci.

Ale aj zo Starého zákona možno poznáš nejaké príbehy. Animovaný film Princ egyptský pomerne verne rozpráva príbeh o Mojžišovi. Muzikál preslávil Jozefa aj s jeho pestrofarebným plášťom Možno poznáš príbeh o Dávidovi a Goliášovi či o veľkej potope, ktorú prežil Noe vďaka obrovskej arche.

Z Biblie pochádza aj veľa známych výrokov. Uhádneš, ktoré z nich sú z Biblie a ktoré nie?

  1. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne
  2. Stavať dom na piesku
  3. Nič nové pod slnkom
  4. Oko za oko, zub za zub
  5. Aj majster tesár sa utne
  6. Kto hľadá, nájde
  7. Stáť ako soľný stĺp
  8. Čo chceš, aby iní robili tebe, rob aj ty im
  9. Trpezlivosť ruže prináša
  10. Viem, že nič neviem
Správna odpoveď

Z Biblie nepochádzajú výroky 5, 9 a 10.

Je Biblia pravdivá?

Niektorí tvrdia, že Biblia je plná protirečení. Pri pozornom skúmaní však zistíš, že na knihu takéhoto rozsahu sa v nej i tých zdanlivých rozporov nájde neobyčajne málo. Vždy zohľadni žáner textu a zámer autora. Jej pisatelia sa nesnažili napísať vedeckú príručku. Jednoduchý príklad: v jednom žalme je napísané, že Boh upevňuje „stĺpy zeme“. (Ž 75, 4) Keďže dnes vieme, že zem nestojí na stĺpoch, znamená to, že posolstvo celej Biblie je nesprávne?

Ľudia kedysi spievali žalmy ako piesne. Čo sa týka piesní a celkovo poézie, v minulosti ani dnes neinterpretujeme básnické prirovnania doslovne, ale obrazne.

Iné časti Biblie, ktoré sa venujú záznamom udalostí, však obsahujú prekvapivo veľa historicky a geograficky presných údajov, ktoré sú dnes hodnoverne dokázané.

Možno si tiež kladieš otázku, či je Biblia skutočne Božie slovo a či máš všetko v nej brať doslovne. Rôzni kresťania pristupujú k interpretácii Biblie rôzne, vo všeobecnosti však platí, že väčšina vecí v Biblii bola myslená tak, ako je napísaná. Sú v nej však aj poetické či obrazné výrazy alebo napríklad príkazy a princípy, ktoré už v našom kontexte a kultúre neplatia. Ak chceš lepšie rozumieť Biblii, zapíš sa do nášho online kurzu Ako čítať Bibliu.

Ako čítať Bibliu

Mnoho ľudí pri čítaní Biblie rýchlo uviazne, pretože sa do nej pustia ako do bežnej knihy: od začiatku do konca. Ale Biblia je knižnica s desiatkami kníh. Ani v knižnici nečítaš knihy rad radom podľa poličiek. Vyberáš podľa toho, čo ťa zaujíma, alebo podľa svojej čitateľskej úrovne.

Pri čítaní Biblie vyskúšaj napríklad tento postup: Ako čítať Bibliu? Tri jednoduché kroky.

Biblické súradnice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Prečo je toľko prekladov Biblie?

V prvých storočiach nikto nemal vlastnú Bibliu. Na konci 4. storočia bola preložená z pôvodných rukopisov do latinčiny. Keďže čítať a písať po latinsky vedeli iba vzdelanci či kňazi, obyčajní ľudia boli po stáročia odkázaní na nich. Cirkev mala preto obrovský vplyv na to, čo ľudia počuli alebo nepočuli.

K dôležitým míľnikom patrí preklad Cyrila a Metoda do staroslovienčiny v 9. storočí. V 16. storočí pribudol napr. Tyndaleov preklad do angličtiny, Lutherov preklad do nemčiny či tzv. Kralická Biblia v češtine. Vynájdenie kníhtlače urýchlilo a zlacnilo šírenie Biblie a postupne sa k nej dostalo viac a viac ľudí.

Kompletná Biblia je preložená do vyše 730 jazykov a jej časti do viac ako 3 400 jazykov. Dnes môže mať Bibliu takmer ktokoľvek a je najpredávanejšiou knihou na svete.

Kresťania veria, že je dôležité, aby Božie slovo mohol každý čítať vo vlastnom jazyku. Cez osobnú skúsenosť s ňou človek lepšie spozná a pochopí Boha.

Trest smrti za Bibliu

V krajinách ako Severná Kórea je dodnes zakázané vlastniť Bibliu a prekročenie tohto zákazu sa trestá smrťou. Aj v mnohých islamských krajinách ako Afganistan, Pakistan, Maldivy, Maroko, Líbya, Sudán či Irán sú za šírenie alebo vlastníctvo Biblie vysoké tresty.

Najlepší preklad Biblie?

Existuje niekoľko prekladov Biblie do slovenčiny. Ak s Bibliou len začínaš, najlepšie je zvoliť si jednoduchý preklad, napríklad Nádej pre každého. Tento preklad Nového zákona používa moderný jazyk a jej texty boli upravené tak, aby im bolo ľahšie rozumieť.

Jej opakom je Roháčkov preklad, ktorý je preložený takmer doslovne, avšak moderný čitateľ už ťažšie rozumie jeho archaickému jazyku.

Dobrou strednou cestou môže byť napr. Slovenský ekumenický preklad schválený všetkými veľkými cirkvami na Slovensku. 

Ak chceš rôzne preklady porovnávať vedľa seba, stiahni si aplikáciu Biblia od YouVersion a daj si jednotlivé slovenské preklady vedľa seba. Rozdiely sú väčšinou len v štylistike, avšak významovo sa preklady takmer nelíšia.

Začni spoznávať Bibliu

Niekto sa pustí do čítania Biblie preto, lebo vníma jej historickú, literárnu alebo náboženskú hodnotu. No Biblia ti môže priniesť oveľa viac. Je plná inšpiratívnych myšlienok a môže ti pomôcť urobiť dôležité rozhodnutia v živote. Tiež je veľmi dobrým zrkadlom na lepšie spoznávanie samého seba. Môžeš z nej čerpať silu, nádej a denne prostredníctvom nej komunikovať s Bohom. 

Ak sa chceš naučiť lepšie rozumieť Biblii, zapíš sa do nášho bezplatného online kurzu Ako čítať Bibliu.

Zdieľaj
Prepošli

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli