Domov > Milosť – kľúč k zmene života

Milosť – kľúč k zmene života

milosť zmena života
Doba čítania: 4 min.

Všetci máme vo svojom živote oblasti, v ktorých zápasíme a premýšľame, ako sa zmeniť. Môže ísť o morálne zlyhania alebo zlé vzorce správania, z ktorých sme už unavení. Ako to vidí Boh? Existuje spôsob, ako dosiahnuť trvalú zmenu? Áno. Kľúčom je Božia milosť. Ak máš v živote oblasti, ktoré chceš, aby Boh zmenil, ale bojíš sa, že ťa za ne odsúdi, tento článok je práve pre teba. Ak chceš vedieť, ako zmeniť svoj život a myslenie, potrebuješ pochopiť Božiu milosť a odpustenie.

Ako rozumieš pojmu milosť? Jedna z najlepších definícií je od spisovateľa Josepha Cooka: „Milosť nie je nič viac ani menej než tvár, ktorú má láska, keď sa stretne s nedokonalosťou, slabosťou, zlyhaním a hriechom.“ 

Definícia milosti: čo je milosť?

Za svoje hriechy si zaslúžime trest. No milosť vedie Boha k tomu, aby nám odpustil, aj keď si to nezaslúžime. Milosť je Božia vernosť voči nám, aj keď my sme neverní. Je to spôsob, akým sa prejavuje jeho láska, keď sa stretáva s niečím nedostatočným, slabým, nehodným a biednym. Milosť je nezaslúžená priazeň Boha.

Božia milosť vylieva lásku a dobrotu na všetkých, ktorí mu dôverujú. Nepotrebuješ si ju zaslúžiť, stačí mať s Bohom vzťah. Ak si Božím dieťaťom a nasleduješ Ježiša, Boh ti všetko odpustil. Jeho milosť ti prináša slobodu od hriechu a šancu na zmenu. Preto je dôležité poznať, čo hovorí Biblia o Božej milosti.

Naše temné ja

Všetci máme dobrú aj zlú stránku. Máme Ja, ktoré chceme, aby všetci videli – keď vydávame zo seba to najlepšie. A potom je tu naše druhé Ja, ktoré by sme najradšej ukryli – lebo sa zaň hanbíme. 

Žijeme v kultúre, ktorá kladie dôraz na neustále sebazdokonaľovanie. Trávime veľa času, energie a peňazí na analyzovanie seba samých a a snažíme sa zlepšiť. A to, čo zmeniť nedokážeme, sa jednoducho snažíme ukryť.

Hanba pred Bohom

Povedal si si niekedy: „Dúfam, že toto sa o mne nikto nedozvie“? Keď vstupujeme do vzťahu s Bohom, máme sklon aj pred ním skrývať našu temnejšiu stránku. Tým však môžeme stratiť spojenie s naším skutočným Ja aj s Bohom. 

Boh nie je ako my. Neprijíma len to dobré v nás, zatiaľ čo to zlé by odmietal. Vníma nás celistvo, nie ako rozdvojenú osobnosť. Hovorí ti: „Nepokúšaj sa vylepšovať to, čo je v tebe zlé. Aj keby si čiastočne uspel, nikdy to nebude dosť dobré, pretože ja som dokonalý. Radšej mi odovzdaj to dobré aj to zlé a dovoľ mi uzdraviť ťa.“

V Biblii sa píše: „A nieto tvora, čo by bol pre [Boha] neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať… Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale [Ježiša], ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.“1

Ako môžeme „pristúpiť pred trón milosti“, aby sme dostali milosť? Potrebujeme mať dva dôležité postoje: úprimnosť a pokoru. Opakom úprimnosti je, keď sa snažíme svoje hriechy skryť. A opakom pokory je, keď ich obhajujeme a ospravedlňujeme. 

Úprimnosť a pokora

Duchovne najzdravší ľudia sú tí, ktorí si uvedomujú svoju nedostatočnosť a namiesto toho, aby zaujali obranný postoj. Sú schopní pokorne povedať: „Bože, buď milostivý ku mne, hriešnemu.“2

Chceš aj ty zažiť jeho milosť? Keď najbližšie zlyháš, neskrývaj to, Postav sa pred Boha a v pravde a pokore mu povedz: 

„Pane, ďakujem, že ti patrím. Ďakujem, že ma miluješ aj napriek môjmu zlyhaniu. Verím, že Ježišova krv Ježiša ma očisťuje od všetkých mojich hriechov. Priznávam svoj hriech aj to, že neviem konať inak, pokiaľ mi ty k tomu nedáš silu. Vkladám sa do tvojich rúk. Veď ma prostredníctvom Ducha Svätého a zmeň ma svojou mocou, lebo z vlastných síl sa neviem zmeniť. Amen.“

Ver a dostaneš

Niekto raz povedal, že ak má milosť zmeniť človeka, musí byť splnená jedna nevyhnutná podmienka: človek jej musí veriť. Ak dôveruješ Bohu, on bude konať.

Ak veríš, že Boh je absolútne spoľahlivý, jeho láska a dobrota je absolútne úprimná a skutočne ti chce darovať naplnený život, potom naozaj urobí to, čo vychádza zo samotnej podstaty toho, kým je. Zasiahne ťa v tvojom najhlbšom vnútri a jeho milosť ťa skutočne zmení. Dotkne sa najhlbších pohnútok tvojho srdca a urobí z teba nového človeka.

Milosť ako nástroj zmeny života

Poznáš príbeh o márnotratnom synovi? Syn odišiel z domu a premárnil otcov majetok. Napokon si uvedomil svoju biedu a zlyhanie, aj potenciálnu láskavosť svojho otca: „Koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“3 Vstal, ponížene sa vrátil domov, povedal otcovi pravdu a ten mu nielenže odpustil, ešte pre neho aj vystrojil hostinu. 

Staršiemu bratovi sa to však vôbec nepáčilo, dokonca vyčítal otcovi jeho milosť. Keďže mladší brat nedodržal zákon, v jeho očiach si milosť nezaslúžil. Otec však miloval svojho márnotratného syna bez ohľadu na to, čo urobil.

Náš nepriateľ Satan by bol najradšej, keby sme sa až zákonícky pridržiavali pravidiel a neustále sme prežívali pocity viny a odsúdenia. Boh však hovorí: „Teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú spojení s Kristom Ježišom.“4

Ako zmeniť svoj život

Keď sa chceme zmeniť a poznáme Božiu milosť, máme k dispozícii oveľa viac než naše vlastné zdroje. Dostali sme od Boha Ducha Svätého, ktorý nám umožňuje konať jeho vôľu. Žiť naplnený Duchom znamená neustále si uvedomovať jeho milosť a nechať ho, aby konal prostredníctvom nás.

Spisovateľ John Powell napísal: „Myslíme si, že sa musíme zmeniť, rásť a byť dobrí, aby nás Boh milovať. Je to však naopak: Boh nás miluje a dáva nám svoju milosť, vďaka čomu sa môžeme meniť, rásť a byť dobrí.“

Ako teda zažiť Božiu milosť, ktorá povedie k skutočnej zmene života? Zamysli sa nad oblasťami, kde cítiš odsúdenie alebo sa bojíš Božieho hnevu. Pristúp pred Pána v pokore a pravde, vyznaj mu to a rozhodni sa dôverovať jeho láske a schopnosti meniť ťa prostredníctvom Ducha Svätého. A spočiň v jeho milosti. 

Autor: Ney Bailey (z knihy Faith Is Not a Feeling, vyd. WaterBrook Press)

Prečítaj si, ako Božia milosť zmenila autorku v konkrétnej oblasti, s ktorou zápasila: Môj boj s poruchou prijímania potravy

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli