Domov > Otčenáš: história a význam najznámejšej modlitby

Otčenáš: história a význam najznámejšej modlitby

Otčenáš: história a význam najznámejšej modlitby
Doba čítania: 3 min.

Otčenáš – najznámejšia kresťanská modlitba – siaha svojimi koreňmi hlboko do histórie kresťanstva. Podľa Biblie ju Ježiš Kristus odovzdáva svojim nasledovníkom ako vzor modlitby, ktorá ich má spojiť s ich nebeským Otcom. 

Rozšírila sa po celom svete a dnes sa ju modlia milióny veriacich v rôznych jazykoch. Mnohí ju poznajú aj pod názvom Modlitba Pána alebo Pater Noster v latinčine. 

Slová modlitby Otčenáš

Apoštol Matúš zapísal modlitbu Pána vo svojom evanjeliu takto: 

Viac než len slová

Mnohí poznajú Otčenáš spamäti, no táto modlitba nie je určená na mechanické, bezmyšlienkovité opakovanie jej fráz. Čo nás cez ňu chcel Ježiš naučiť? Je to jeho ukážka, ako viesť hlboký rozhovor s Bohom: ako mu vyjadriť svoju vieru a túžby. Nemusíš pri tom kľačať ani zložiť ruky. Viac ako presná forma je dôležitý postoj tvojho srdca.

Ježiš začal svoju modlitbu oslovením Boha. Použil slovo „Abba“, ktoré znamená otecko, ocko. Aj ty môžeš k Bohu pristupovať s dôverou a láskou ako k svojmu nebeskému Ockovi.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje, 
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny, 
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia, 
ale zbav nás zlého.

(Mt 6, 9-13)

Prosieb Otčenáša je sedem a dajú sa jednoducho rozdeliť do dvoch podskupín. Prvé tri majú v centre ,Ty‘ Boha Otca, ostatné štyri majú v centre ,my‘ a naše ľudské potreby.“ 
Pápež František 

Pozrime sa na krátke vysvetlenia týchto častí pomocou siedmich „P“ a na príklady toho, za čo sa môžeš podľa Ježišovho vzoru modliť týmito – alebo vlastnými – slovami.

Zameranie na Boha

1. Pocta: Posväť sa tvoje meno

Otčenáš začína oslavou Boha. Máme ho prosiť, aby bolo jeho meno uctievané a oslavované ako „sväté“ (čisté a dokonalé) na celom svete – aby každá bytosť uznala Božiu jedinečnosť, moc a slávu. Aj ty začni svoje modlitby chválou Boha za to, aký je.

2. Príchod: Príď kráľovstvo tvoje

Božie kráľovstvo nie je len fyzické miesto, ale skôr vláda Boha nad všetkým stvorením. Je to stav dokonalej lásky, spravodlivosti a pokoja, ktorý má prísť v plnosti na konci čias. Modli sa za premenu sveta a za ľudí, ktorí ešte nepoznajú Ježiša. Modli sa za každého kresťana, ktorý nesie dobrú správu evanjelia ďalším ľuďom a pomáha tak rozširovať Božie kráľovstvo.

3. Pokora: Nech sa stane tvoja vôľa

Nejde tu o akúsi pasívnu rezignáciu, práve naopak: vyjadrujeme tu našu dôveru v Božiu múdrosť a lásku. Veríme, že aj keď sa jeho vôľa môže zdať ťažká, nakoniec vedie k nášmu dobru. Chváľ Boha za to, ako spravuje tento svet. Vytrvaj, aj keď sa ti občas zdá, že neodpovedá na tvoje modlitby. Otvor svoje srdce jeho vôli a dovoľ mu, aby ťa premieňal a dal ti silu kráčať za ním.

Zameranie na naše potreby

4. Potreby: Chlieb náš každodenný daj nám dnes

Ježiš nás vyzýva, aby sme prosili Boha o chlieb – symbol všetkého, čo je nutné pre náš fyzický život. Boh vie o všetkom, čo potrebuješ, ale aj tak chce, aby si sa za to modlil. Lepšie si pritom uvedomíš svoje potreby aj svoju závislosť od Boha. On je dobrý Otec, ktorému tvoje potreby nie sú ľahostajné.

5. Previnenia: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame

Toto je príležitosť vyznať svoje hriechy a prosiť Boha o jeho milosrdenstvo a očistenie. Zároveň táto prosba poukazuje na dôležitú súčasť Božieho odpustenia: my sami musíme odpúšťať druhým. Odpustenie nie je ľahké, je to však jediná cesta k zmiereniu, vnútornému pokoju a pohode.

6. Pokušenie: Neuveď nás do pokušenia

Táto prosba sa na prvý pohľad môže zdať mätúca. Ako by Boh mohol niekoho pokúšať na zlo? Jej lepším prekladom by bolo: „nedovoľ, aby sme prišli do pokušenia“ alebo „nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“. Uznávaš tým svoju slabosť a náchylnosť k hriechu. Pros Boha, aby ti dal silu v pokušení, múdrosť nevyhľadávať takéto situácie a zvoliť si dobro – aj keď je to náročné. 

7. Podpora: Zbav nás zlého

Posledná časť modlitby Pána je prosbou o ochranu pred fyzickým aj duchovným zlom, ktoré je prítomné vo svete aj v našom živote. Sami ho nedokážeme prekonať, Boh je však silnejší ako zlo a dokáže nás pred ním ochrániť. Preto ho pravidelne pros, aby chránil teba i tvojich blízkych. 

Chceš sa modliť?

Túžiš sa dozvedieť viac o modlitbe a skúsiť sa modliť aj vlastnými slovami? Ponúkame ti bezplatný online kurz Ako sa rozprávať s Bohom? Naučíš sa kde, kedy, ako a za čo môžeš prosiť Boha, ako zažívať jeho blízkosť a čo robiť, keď sa zdá, že Boh neodpovedá. 

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli