Domov > Jedinečná Božia láska

Jedinečná Božia láska

Božia láska
Doba čítania: 3 min.

Vzťah s Bohom sa nedá porovnať so žiadnym iným vzťahom, aký si doteraz zažil. Boh ťa miluje láskou, ktorá je jedinečná. Božia láska je bezpodmienečná – nezávisí od splnenia určitých podmienok. Boh ťa miluje jednoducho preto, lebo si jeho dieťaťom.

Bezpodmienečná Božia láska

Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jediného Syna, aby sme prostredníctvom neho mohli mať večný život. Neurobil to preto, lebo sme my milovali jeho, ale preto, lebo on miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.1 

Ježiš povedal: „Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“2 Keby si bol jediný na svete, kto to potrebuje, aj tak by Ježiš podstúpil všetky útrapy ukrižovania. Tak veľmi ťa má rád!

Nemiluje ťa na základe tvojho „výkonu“. Nemôžeš urobiť nič preto, aby ťa Boh miloval ešte viac, ako ťa miluje už teraz – a neexistuje nič, kvôli čomu by ťa ľúbil menej. Miluje ťa dokonca viac než ty sám.

Doteraz si pravdepodobne zakúsil len podmienečnú lásku, založenú na tom, aký si alebo čo robíš. Buď dobrý vo svojej práci, v tíme, vo vzťahu, a budeš milovaný. Naopak, ak zlyháš, lásku si nezaslúžiš.

Keď si však pozval Ježiša do svojho života, našiel si dokonalú lásku a prijatie. Možno je ťažké tomu porozumieť, ak si sa dosiaľ v žiadnom vzťahu necítil úplnú lásku a prijatie, no je to pravda! 

Boh ťa miluje nezávisle od tvojich pocitov

Žiaľ, nie vždy budeš cítiť, že ťa Boh miluje. Prídu časy, keď budeš pochybovať nielen o jeho láske, ale aj o jeho existencii. Budeš mať chuť to vzdať. Neurob to!

Prečo ti v tomto článku citujem toľko pasáží z Biblie? Naša viera sa musí zakladať na tom, čo nám o svojej láske hovorí Boh, a nie na našich momentálnych pocitoch.

Ježišov život nebol prechádzkou ružovou záhradou. Zakúsil všetky trápenia života a nesľubuje ti nič menej než to, že bude v každej situácii s tebou. Jeho láska k tebe je večná a navždy ti zachová milosť.3 

Od Božej lásky nás nič neoddelí

Hovorí sa, že aj tá najdlhšia cesta začína prvým krokom. A potom ďalším a ďalším. Vedomie, že ťa Boh miluje, ti pomôže ísť ďalej, aj keď sa cesta pred tebou bude zdať neznesiteľne dlhá. Nič ťa nemôže odlúčiť od Božej lásky: ani smrť ani život, ani anjeli ani démonské sily, ani prítomnosť ani budúcnosť, ani nič iné na svete ťa nemôže odlúčiť od jeho lásky, ktorú Boh dokázal tým, že za teba obetoval to najvzácnejšie, čo mal: svojho Syna.4

Božia láska a naše hriechy

Kráľ Dávid, o ktorom Boh hovoril ako o „mužovi podľa jeho srdca“, veril, že ho Boh miluje, aj keď spáchal veľké hriechy: „Ale ja budem ospevovať tvoju moc a hneď zrána oslavovať tvoju lásku, lebo ty si mojím pevným hradom a bezpečným útočiskom v ťažkej chvíli. Bože môj, moja sila, budem ti spievať, lebo ty si môj pevný hrad, môj Bože, ty si moja láska.“5 

Ak ti Duch Svätý ukáže, čo si urobil zle, vyznaj to Bohu a pros ho o silu najbližšie konať inak. Boh ťa neprestane milovať, keď hrešíš, nevyznané hriechy však môžu medzi tebou a ním vytvoriť prekážku. Naopak, keď budeš kráčať po jeho cestách, jeho lásku budeš cítiť intenzívnejšie a radovať sa z nej.

Božia láska mení naše vzťahy

Ježiš hovorí: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás!“ 6 Milovať blížneho je nielen druhým najväčším prikázaním (hneď po milovaní Boha), ale aj prirodzeným vyústením jeho lásky k nám a cez nás ďalej k iným. Keď sa naučíme prijať Božiu lásku voči sebe, môžeme začať milovať druhých tak, ako Boh miluje nás: obetavo, bezpodmienečne, so súcitom a odpúšťaním. 

Autor: Steven L. Pogue

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli