Domov > Dôležitosť modlitby: 5 dôvodov, prečo sa modliť

Dôležitosť modlitby: 5 dôvodov, prečo sa modliť

Modlitba - ako sa modliť
Doba čítania: 4 min.

Ako kresťania vieme, že modlitba je dôležitá. Vieme, že by sme sa mali modliť, ale… Za to „ale“ si každý z nás doplní niečo iné: modlitba ma nebaví, nevidím zmenu, zabúdam sa modliť. Všetko je však o našej motivácii. Ak je dôvodom, prečo sa modlíme, len dosiahnutie cieľa (t. j. odpovede), naša modlitba môže vyzerať ako nákupný zoznam: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, daj mi, daj mi, daj mi…!“ Toto však zďaleka nie je ten hlavný ani ten najuspokojivejší dôvod na modlitbu.

Pozrime sa na modlitby Ježiša a jeho nasledovníkov. Z toho, ako a za čo sa modlili, si vieme vyvodiť 5 dôvodov, ktoré ťa môžu motivovať k modlitbe. 

1. Modlitba buduje tvoj vzťah s Bohom

Boh nás volá k modlitbe, pretože práve cez rozhovor s ním sa buduje náš vzájomný vzťah lásky. Dovoľ Bohu, aby si ťa každý deň privinul, ukázal ti, aké sú tvoje skutočné potreby a ako ich vie naplniť len on. 

Pavol sa modlil: „aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“1 

Pavol chce, aby si zakúsil intímnu, blízku, nespútanú Božiu lásku. Je taká hlboká, že podľa Pavla „prevyšuje všetko poznanie.“ Keď si pokľakneš v modlitbe pred Bohom, on ti dá zakúsiť túto lásku, ktorá presiakne aj do tých najsuchších trhlín a štrbín tvojho života.

Hlavným dôvodom modlitby je, že sa počas nej učíme prijímať a opätovať Božiu lásku. Niekedy si myslíme, že modlitba nám slúži na to, aby sme sa dostali k Bohu, no v skutočnosti je to naopak: on sa dostáva k nám, hovorí k nám a občerstvuje našu dušu.

2. Modlitba ti pomáha odolávať pokušeniu

Modlitba je dôležitým nástrojom, ktorý ti pomáha predchádzať hriechu. Noc pred ukrižovaním Ježiš a učeníci prichádzajú do Getsemanskej záhrady. Ježiš vie, že nadchádzajúce hodiny budú najťažšie v ich živote. Hovorí im: „Modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia!“2 

Čo tým myslel? Jednoducho to, že protilátkou na pokušenie, ktoré malo čoskoro prísť vo forme strachu, skľúčenosti a hrôzy, bola modlitba. Mala posilniť ich vieru a odvahu. Ako to Ježiš vedel? Pretože aj on čelil temnote. V najbližších hodinách ho čakal posmech, bičovanie a ukrižovanie. Mal na seba vziať hriechy celého ľudstva – moje, tvoje i tých najhorších psychopatov v dejinách. Vieš si predstaviť tú hrôzu, ktorá mu musela zvierať hrdlo?

Čo teda urobil? Presne to, čo prikázal učeníkom: modlil sa, aby odolal pokušeniu. Jeho slová boli úprimné: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich,“ napokon však Otcovi zmierene hovorí: „…No nie ako ja chcem, ale ako ty.“3 

Keď čelíš pokušeniu, modli sa! Väčšinou sa modlíme, až keď sme mu podľahli. Čo keby sme sa na modlitbu pozerali ako na našu prvú voľbu, aby nám Boh mohol dodať odvahu a silu? 

3. Modlitba ti pomáha spoznávať Božiu vôľu

Boh nám najčastejšie zjavuje svoju vôľu práve počas modlitby. John Wesley tento proces opisuje takto: „Cieľom modlitby pri hľadaní Božej vôle je dostať svoju vôľu do nezaujatého stavu. Len čo je moja vôľa v danej veci nezaujatá, zisťujem, že Boh mi naznačuje dôvody, prečo by som mal alebo nemal pokračovať nejakým smerom.“

Keď sa modlíš ohľadom Božej vôle v určitej oblasti, prirodzene sa prikláňaš na niektorú zo strán. Pros Boha, aby pomohol tvojej vôli vrátiť sa späť do „neutrálu“ a k ochote urobiť čokoľvek, čo je jeho vôľou. Keď sa dostaneš do tohto bodu (bude to nejaký čas trvať), Boh ťa môže v myšlienkach priviesť k tomu, prečo je jedna z alternatív lepšia než iné. 

Ježiš sa modlil celú noc, aby dokázal z množstva svojich nasledovníkov vybrať užšiu skupinu 12 učeníkov. Možno už mal nejaké preferencie. Možno mal v hlave celý zoznam. Ktovie, či na ňom boli Tomáš alebo Judáš. Pravdepodobne nie na prvých priečkach. Avšak vďaka svojmu odovzdanému postoju a Otcovmu vedeniu Ježiš do rána sfinalizoval zoznam mužov, ktorí sa mali stať jeho najbližšími učeníkmi.

Tvoje hľadanie Božej vôle môže byť podobné. Modli sa, aby sa tvoja vôľa podvolila Božej. Nechaj ho, aby ťa viedol k myšlienkam, nápadom, dôvodom a veršom z Biblie, ktoré ti odhalia jeho vôľu. Možno to bude trvať niekoľko dní, týždňov či mesiacov… no na to, aby si spoznal Božiu vôľu, sa s ním o tom musíš rozprávať.

4. Modlitba ti pomáha konať Božie skutky

Ďalší dôvod, ktorý ťa môže stimulovať k modlitbe, vychádza z jedného z najúžasnejších výrokov Ježiša. Je noc, učeníci dojedajú zvyšky poslednej večere, Judáš už odišiel, aby zradil Ježiša. Ježiš hovorí: „… ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi…“ 

Aké skutky konal Ježiš? Uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, vyučoval davy, tisíce ľudí priviedol k spaseniu… Žiadne maličkosti! A teraz Ježiš tvrdí, že hlavným predpokladom na konanie takýchto skutkov je viera. Ako je to možné?

Všimni si pokračovanie jeho slov: „a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím.“4

Práve v modlitbe môžeš dosiahnuť „ešte väčšie skutky“ ako Ježiš. Väčšina z nás sa nestane svetoznámymi evanjelistami alebo nedostane dar uzdravovania – aj keď niektorí áno. No všetci sa môžeme modliť. Môžeme žiadať Boha, aby sa dotkol stratených ľudí a pomohol im vyjsť z temnoty do večného života. Taktiež sa môžeme modliť za uzdravenie, ktoré Boh uskutočňuje prostredníctvom medicíny i zázrakov. Môžeme ho prosiť, aby zastavil napredovanie morálneho úpadku. 

Stráv každý deň aspoň 15 minút v modlitbe. S Bohom môžeš spolupracovať nielen cez tvoje vlastné dary a schopnosti tam, kde bývaš, ale aj v tých najvzdialenejších kútoch sveta – cez svoje modlitby. 

5. Modlitba je tvoja zbraň v duchovnom boji

Život kresťana nie je detské ihrisko, ale bojové pole. Nebojujeme však proti ľuďom, ale proti duchovným mocnostiam. 

Pavol nám prikazuje nasadiť si duchovnú výzbroj: opasok pravdy, pancier spravodlivosti, sandále horlivosti k šíreniu evanjelia, štít viery, prilbu spásy a meč Ducha. Tento zoznam však nezakončí slovami: „Teraz choďte a bojujte!“ Tú najmocnejšiu zbraň vyťahuje až záver, keď nás vyzýva… k vytrvalej modlitbe: „Modlite sa a proste, modlite sa bez prestania v Duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých.“5

Všímaš si jeho opakovaný dôraz na modlitbu? Pavol pozná moc modlitby k Duchu Svätému pri porážke Satana. Je ako delo, ktoré búra steny, aby mohli napredovať Božie plány. Modlitba má v duchovnom boji zázračnú moc. 

Ak sa chceš naučiť, ako sa modliť, ako zažívať Božiu blízkosť a čo robiť, keď sa zdá, že Boh neodpovedá, odporúčame ti bezplatný online kurz Ako sa rozprávať s Bohom?

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli