Domov > Ako počuť Boží hlas a rozoznať, či je niečo „od Boha“?

Ako počuť Boží hlas a rozoznať, či je niečo „od Boha“?

Ako počuť Boží hlas a rozoznať, či je niečo „od Boha“?
Doba čítania: 3 min.

Hľadáš Božie vedenie a vôľu? Nie si sám. Veľa ľudí túži počuť Boží hlas.Ak nasleduješ Ježiša, Boh v tebe prebýva a komunikuje prostredníctvom Ducha Svätého. Pomáha ti rásť vo viere, robiť múdre rozhodnutia a napĺňať svoje životné poslanie. Ako však počuť a rozoznať jeho hlas medzi ostatnými hlasmi v tvojom živote? Keďže Boh málokedy prehovorí „nahlas“, ponúkame ti biblické rady a praktické tipy, ako overiť, či to, čo vnímaš ako Božie vedenie, skutočne pochádza od Boha.

Biblia

Biblia, nazývaná aj Božie slovo, slúži ako priamy kanál, cez ktorý s nami komunikuje Boh. Zanechal nám v nej svoje posolstvo aj návod na život. Boh zostáva nemenný, takže ak máš pocit, že k tebe Boh hovorí (alebo keď to tvrdí niekto iný), toto posolstvo musí byť vždy v súlade s múdrosťou a princípmi zjavenými v Biblii. Ak Biblii protirečí, nepochádza od Boha. 

Ľudská myseľ má sklon interpretovať informácie tak, aby zodpovedali našim túžbam. Niekedy presvedčíme samých seba, že sme počuli to, čo sme počuť chceli. Okrem toho ako kresťania máme duchovného nepriateľa, satana, ktorý nás rád presviedča o klamstvách. Najlepšie sa tomu ubrániš, keď budeš dobre poznať Bibliu a Boha. 

Spoločenstvo

Ak si kresťan, vieš, že kresťanský život nedokážeš žiť z vlastných síl. Preto ti Boh dáva aj širšiu kresťanskú rodinu – cirkev. Zrelší kresťania, ktorí kráčajú s Ježišom dlhšie ako ty, ti vedia pomôcť rozoznať Boží hlas. Môžu potvrdiť, či sú tvoje pocity v súlade s Božím slovom.

Pamätaj však na to, že počúvanie iných kresťanov nenahrádza priamy dialóg s Bohom. A aj starší veriaci sa môžu mýliť. Je dôležité mať na svojej duchovnej ceste zrelších sprievodcov, ale aj ich slová vždy porovnávaj s Písmom. 

Vytrvalý Boží hlas

Boh je konzistentný a vytrvalý. Nestráca trpezlivosť a nevzdáva sa. Rovnakým spôsobom s nami aj komunikuje. Prihovára sa k nám neustále. Ak vnímaš, že Boh ti povedal viackrát to isté a možno aj niekoľkými rôznymi spôsobmi, zbystri pozornosť. Porovnaj to s Bibliou a poraď sa s inými, ale Boh chce, aby si mal aj ty sám stále väčšiu dôveru, že ho dokážeš vnímať.

Je to proces učenia sa. Ak budeš mať pocit, že ti Boh neodpovedá alebo si ho počul zle, vráť sa k nemu v modlitbe. Povedz mu to a pros ho, aby k tebe prehovoril tak, aby si mu rozumel jasnejšie. 

Skúsenosti

Tvoj kresťanský život a vzťah s Ježišom dozrievajú časom a skúsenosťami. Čím dlhšie budeš kráčať s Ježišom, tým viac sa naučíš rozoznávať jeho hlas. Boh vždy hovorí, ale postupom času získaš väčšiu istotu v rozlišovaní, kedy a čo hovorí. 

Ako počuť Boží hlas

Vyhraď si každý deň čas na stretnutie s Bohom. Najlepšie je začať 10 minútami – ráno alebo keď sa vieš sústrediť. Nájdi si tiché miesto, zhlboka dýchaj a upokoj svoju myseľ i telo. Potom si pomaly prečítaj krátku pasáž z Biblie, možno niekoľkokrát po sebe, a pros Boha, aby k tebe hovoril. 

Vydrž chvíľu sedieť v tichosti, skús sa „naladiť“ na Boha a počúvaj ho. Môžeš si zapisovať, čo si vnímal, aby si sa k tomu mohol neskôr vrátiť a porovnať to s Písmom. V modlitbe reaguj na to, čo ti Boh hovorí a vyjadri mu svoju vďačnosť. Pamätaj, že cieľom nie je niečo od Boha získať, ale čas v jeho prítomnosti.

Na začiatku sa ti myseľ môže rozptyľovať, ale prax ti pomôže ľahšie rozoznať Boží hlas. Postupne predlžuj čas modlitby aj čítania Biblie. Nejde tu o nejakú špeciálnu metódu, ale o ochotu poslúchnuť Božiu výzvu: „Volaj ku mne a odpoviem ti, oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš.“1

Viac o modlitbe sa dozvieš v našom bezplatnom kurze Ako sa rozprávať s Bohom?

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli