Domov > Čo odo mňa Boh očakáva?

Čo odo mňa Boh očakáva?

život vo viere
Doba čítania: 5 min.

Ak si ako mnohí kresťania, chceš, aby sa tvoj život Bohu páčil. Zároveň – ak máme byť úprimní – žiť vo viere nie je jednoduché. Zdá sa, že je tu priveľa pravidiel a že Boh je na náš život až príliš náročný. 

Keď som bola ateistka, neriešila som hriech či pocity viny. Ale keď som sa stala veriacou… och! Zrazu som si uvedomila, že robím veci, ktoré nie sú dobré, a nerobím veci, ktoré by som mala – napr. milovať ostatných, čítať si Bibliu, modliť sa, hovoriť iným o svojej viere atď. Pri každom verši, ktorý som v Písme objavila, som si v podstate mohla povedať: „Áno, musím sa o to viac snažiť.“ Cítila som obrovský pocit zodpovednosti uspokojiť Boha tým, ako žijem. 

Moje zameranie na výkon a na to, aby som sa Bohu páčila, ma čoskoro začali oberať o radosť z toho, že mu patrím. Až som si niekedy povzdychla: „Bolo oveľa jednoduchšie byť ateistkou.“ 

Nie sme dokonalí

Božie zákony vyžadujú dokonalosť. Ak by naše spasenie záviselo od nášho života podľa Božích  prikázaní, museli by sme byť dokonalí, aby sme sa dostali do neba

Našťastie ma ale Boh cez Písmo postupne naučil jeden dôležitý princíp: on vie, že ja ani ty nie sme dokonalí. Nikdy si nemyslel, že jedného dňa dokážeš splniť jeho štandard svätosti. Ak by si to dokázal, Ježiš by nebol prišiel na Zem, aby za teba zomrel. Lenže on prišiel.

Boh vie o priepasti medzi jeho dokonalosťou a našou hriešnosťou. Niektorí sa ju pokúšajú preklenúť tým, že znižujú Božie nároky: „Boh to tak úplne nemyslel…“ Iní ju chcú obísť zvýšeným výkonom: „Budem sa viac snažiť…“

Bohu nemusíš nič dokazovať

Ak si uveril v Ježiša a nasleduješ ho ako svojho Pána, Boh ťa ospravedlnil a odpustil ti, si pre neho vzácny a drží ťa vo svojich starostlivých rukách. Celý mu patríš a miluje ťa bezpodmienečne, aj keď občas zlyháš. 

Bohu nič nemusíš dokazovať. Písmo pred týmto postojom varuje, pretože by si ľahko prišiel o radosť z blízkeho vzťahu s Kristom. Čo hovorí Boh o tvojom vzťahu s ním a o tom, ako teda žiť kresťanský život bez falošných očakávaní, že si musíš u Boha niečo odpracovať?

Ako si sa stal kresťanom?

Boh nepostavil svoj vzťah s tebou na požiadavkách, ktoré si musel splniť, aby si mohol prísť k Bohu. Všimni si, že takmer všetko zabezpečil on:

  • Boh si ťa vyvolil ešte pred stvorením sveta – nie vďaka tvojim skutkom, ale na základe svojho rozhodnutia a milosti.1 
  • Boh kvôli tebe prišiel na Zem, aby si mal večný život.2
  • Boh sa ponúkol, že vstúpi do tvojho života.3
  • Ty si sa rozhodol prijať ho.
  • Boh vstúpil do tvojho života,4 vykúpil ťa z moci zla a odpustil ti.5

Kresťanom si sa nestal vďaka svojej snahe, ale preto, lebo si s vierou nasledoval Božie vedenie. Myslíš, že teraz, keď už patríš Bohu, sa pravidlá zmenili? Má pre teba Boh dlhý zoznam očakávaní, ktoré musíš napĺňať? Nie. Jednoducho ďalej s vierou nasleduj Božie vedenie. 

Máš otázku alebo potrebuješ radu? Napíš nám, radi ti pomôžeme.

Načo sú nám príkazy? 

Možno si teraz povieš: „Moment, Biblia je PLNÁ prikázaní. Veď v nej niet odseku, v ktorom by sa nehovorilo, čo treba robiť.“ 

To je pravda. Božie pravidlá ti jednoducho odhaľujú, že si hriešny a neschopný dodržať ich. Čím viac sa budeš snažiť, tým budeš mať väčší pocit zlyhania. Budeš plný výčitiek a Boh sa ti bude zdať vzdialený. 

Podobnú frustráciu zažíval aj apoštol Pavol. Čím viac sa snažil žiť podľa zákona, tým viac hrešil. Povedal: „… chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem.“ Vo svojom zúfalstve volá: „Ja biedny človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ 

Hneď si však aj odpovedá: „Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“6

Čiže keď ťa bude chytať zúfalstvo zo svojej neschopnosti dodržiavať Božie prikázania, jednoducho popros o pomoc Ježiša, ktorý v tebe žije.

Napr. ak Boh hovorí, aby si miloval svojich nepriateľov, nemá tým na mysli, aby si s nadšením vykročil a ukázal mu, aký si plný lásky. Boh chce, aby si sa v tom spoliehal na neho. Povedz mu: „Bože, pomôž mi vidieť tohto človeka tak, ako ho vidíš ty. Vlož do môjho srdca lásku, aby som mohol toho človeka milovať tak, ako ho miluješ ty. Sám ho nedokážem milovať, preto ma cez Ducha Svätého napĺňaj láskou.“

Nauč sa žiť vo viere

Je obrovský rozdiel v tom, či sa nezávisle snažíš robiť niečo pre Boha, alebo si od neho závislý a spoliehaš sa na to, že on bude žiť a pôsobiť cez teba. Boh chce, aby si sa tešil zo svojho vzťahu s ním a chce, aby si mu dôveroval a spoliehal sa na neho. 

Pavol hovorí: „Môj starý život sa skončil a ja žijem teraz novým životom pre Boha. S Kristom som bol ukrižovaný aj ja. Žijem síce, ale to už nie je môj život, to vo mne žije Kristus. Zmysel tomuto životu dáva viera v Božieho Syna, ktorý ma miloval a obetoval sa za mňa. Nepohŕdam touto Božou milosťou. Keby totiž na ospravedlnenie stačilo plniť nariadenia zákona, bola by obeť Pána Ježiša Krista zbytočná.“7

Ak nasleduješ Ježiša a jeho Duch Svätý žije v tebe, Boh vložil svoje zákony priamo do tvojho srdca. Pôsobením Ducha získavaš stále väčšiu túžbu robiť to, čo sa Bohu páči. Ako budeš ďalej rásť vo svojom vzťahu s ním, bude ti dávať stále väčšiu túžbu a schopnosť žiť vo viere – životom, ktorý sa Bohu páči.

„Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil“8

Buď trpezlivý a dovoľ Bohu, aby ťa menil

Pokiaľ žiješ na tejto zemi, budeš hrešiť. Nikdy nebudeš dokonalý. Vieš to veľmi dobre a vie to aj Boh. Keď si uvedomíš, že si urobil niečo zlé, vyznaj to a pros ho o odpustenie. Spoznávaj Boha viac a viac cez vyučovanie, modlitby, čítanie Biblie a spoločenstvo s inými kresťanmi. Tvoja viera by nemala stáť na tvojej snahe, ale na Božej schopnosti konať v tvojom živote. 

Ježiš to prirovnal k strapcom hrozna na viniči: „Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne.“ 9

Čo teda s Ježišovým „zachovávajte moje prikázania“?

Ježiš chce, aby si zažíval jeho lásku a mal si radosť z toho, že mu patríš. A samozrejme chce, aby si žil podľa jeho prikázaní. Ale spoliehaj sa pritom na neho, nie na seba. 

Keď najbližšie natrafíš v Písme na nejaký príkaz, povedz Bohu: „Pane, chcem, aby ťa môj život tešil. Prosím ťa, aby si mi prostredníctvom svojho Ducha dal schopnosť poslúchať ťa v tejto veci, lebo z vlastných síl to nedokážem. Pomôž mi žiť vo viere, že ty mi vo všetkom pomôžeš.“ 

Ver, že Boh odpovie na tvoju modlitbu. Oslobodil ťa od požiadaviek zákona a pozýva ťa, aby si našiel odpočinok v úplnom spoliehaní sa na neho. Len tak si dokážeš v plnosti vychutnať svoj blízky vzťah s ním.

Autor: Marilyn Adamson

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli