Domov > Vzťah s Bohom: máme istotu, či vydrží?

Vzťah s Bohom: máme istotu, či vydrží?

Istota vzťah s Bohom
Doba čítania: 3 min.

V živote máme veľa vzťahov, ktoré netrvajú večne. Niektoré manželstvá skončia rozvodom, strácame kontakt s priateľmi, smrť nás oberá o ľudí, ktorých sme milovali. Preto je prirodzené, ak si aj vo vzťahu s Bohom kladieme otázku: Ako dlho vydrží tento náš vzťah? 

Boh vo svojom slove hovorí, že nás neopustí ani nezanechá. Ak uveríme v Ježiša a prijmeme ho do svojho života, stávame sa jeho dieťaťom a môžeme mať istotu, že z jeho strany je náš vzťah navždy v bezpečí. 

Vzťah s Bohom sme nenadviazali z vlastných zásluh. Na to, aby sme mohli vstúpiť do vzťahu s ním, bola potrebná len jedna vec: naša viera v Ježiša Krista. Keď sme v neho uverili, Boh nás prijal do svojej rodiny:

„Boh nám hovorí, že každý môže byť zbavený viny, ak verí v Krista… V jednom sú si všetci ľudia rovní: sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve. Ale teraz nám Boh vo svojej dobrote daruje to, čo si nik z nás nezaslúžil: vyhlásil nás za nevinných, lebo nás Ježiš vykúpil.“1

Nasledujúce slová z Biblie ti pomôžu lepšie rozumieť svojmu vzťahu s Bohom.

Predtým, ako sme sa stali kresťanmi

Nasledujúce veci sa nepočúvajú ľahko. Predtým, ako sme sa stali kresťanmi, sme boli podľa Biblie takíto:

 • Bezbožní, hriešni, nepriatelia Boha 2 
 • Stratení 3 
 • Zaslepení 4
 • Spočíval na nás Boží hnev 5 
 • Mŕtvi kvôli našim hriechom 6
 • Biedni a slepí 7
 • Nerozumní, otroci svojich žiadostivostí, plní nenávisti a zla 8
 • Odcudzení od Boha svojím zmýšľaním a zlými skutkami 9
 • Bez nádeje, vzdialení od Boha 10
 • Chodiaci v tme 11

Keď sme sa stali kresťanmi

Od chvíle, ako prijmeme Ježiša do svojho života, máme nielen nový vzťah s Bohom, ale aj nový život. Biblia o nás hovorí, že sme: 

 • Božie deti 12
 • Milovaní Bohom 13
 • Členovia jeho kráľovstva, máme vykúpenie a odpustenie 14
 • Zapečatení Duchom Svätým 15
 • Máme pokoj s Bohom 16
 • Blízko pri Bohu 17
 • Neodlučiteľní od Božej lásky 18
 • Spasení vďaka Božej milosti 19
 • Bohom vyvolení 20
 • Oživení s Kristom 21
 • Prešli sme zo smrti do života 22
 • Máme večný život 23
 • Už nežijeme v tme, ale sme svetlom 24
 • Sme vedení láskavým Pastierom 25
 • Kristus prebýva v našich srdciach 26

Ježiš povedal, že toho, kto prichádza k nemu, neodoženie; naopak, dá mu večný život a nikto mu ho nevytrhne z ruky. Drží nás pevne a postupne v našom živote dokončí dobré dielo, ktoré v nás začal.

Náš vzťah s Bohom je v bezpečí

Môžeme mať istotu ohľadom nášho vzťahu s Bohom – nie vďaka našej snahe, ale vďaka Božej vernosti a tomu, že za nás Ježiš položil svoj život. Ježiš zaplatil za náš vzťah tým, že zobral na seba trest za naše hriechy, ktoré stáli medzi nami a Bohom. Vďaka tomu sme sa stali jeho dieťaťom, ktorému bolo odpustené, v ktorom prebýva Duch Svätý a ktoré bolo v jeho očiach ospravedlnené, lebo Ježiš prikryl jeho hriechy. 

Vzťah s Bohom a hriech

Je tu však jeden problém. Naďalej budeme občas robiť veci, ktoré sa Bohu nepáčia. Často si urobíme po svojom, a nie tak, ako by to chcel Boh. Tento fakt našťastie neovplyvní istotu nášho vzťahu s ním – i keď môže mať vplyv na naše každodenné prežívanie Božej blízkosti a priazne. 

Naše spasenie je dar, ktorý môžeme získať prostredníctvom viery.27 V tej chvíli sa začína náš vzťah s Bohom, ktorý potrvá večne. Nezávisí od našej osobnej svätosti, od veľkosti našej viery, od našich náboženských úkonov, obetí či dobrých skutkov. To všetko môže mať dôležité miesto v živote kresťana, ale Boh nechce, aby sme sa zameriavali na svoj výkon. Túži po tom, aby sa naša pozornosť upriamila na Ježiša.

Na rozdiel od iných vzťahov, ktoré máme na tomto svete, náš vzťah s Bohom je v bezpečí. Prečo? Lebo tento vzťah inicioval Boh a on je verný a schopný udržať si nás naveky.

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli