Domov > Čo je Halloween, Sviatok všetkých svätých, Dušičky?

Čo je Halloween, Sviatok všetkých svätých, Dušičky – pôvod, význam, zvyky a zaujímavosti ​

Sviatok všechsvätých, Dušičky, Halloween – všetko o jesenných sviatkoch
Doba čítania: 3 min.

Jeseň so sebou prináša širokú škálu rozmanitých sviatkov: Halloween, Sviatok všetkých svätých, Dušičky. Okrem toho sa v tieto dni pripomína aj Deň reformácie, ktorý v našich končinách mnohí nepoznajú. Pozrime sa na pôvod, tradície, zvyky a zaujímavosti spojené s týmito jesennými sviatkami.

 1. Sviatok všetkých svätých (trad. Všechsvätých, anglicky All Saints‘ Day)

Dátum: 1. november

Význam: Sviatok všetkých svätých je dňom, keď si mnohí kresťania pripomínajú a ctia svätých, ktorí nás inšpirujú svojím životom a vierou. Hoci svätými môžu byť už milióny alebo dokonca miliardy ľudí, oslavy Sviatku všetkých svätých sa v katolíckej tradícii zameriavajú na „známych“ svätých – teda tých, ktorých cirkev oficiálne kanonizovala. Tento deň prináleží tým svätým, ktorým sa – napr. na rozdiel od sv. Cyrila a Metoda – neušiel samostatný sviatok v kalendári.

História: Súčasný dátum 1. november stanovil pápež Gregor III. v 8. storočí, keď v rímskej Bazilike svätého Petra zasvätil kaplnku na počesť všetkých svätých. Neskôr sa slávenie sviatku „Všechsvätých“ rozšírilo na celú Cirkev.

Tradície: Mnohí kresťania si tento deň pripomínajú bohoslužbami – v katolíckej cirkvi je omša v tento deň povinná. Protestanti vychádzajú z biblickej tradície, podľa ktorej sú všetci veriaci svätí. Pre nich je preto Sviatok všetkých svätých sviatkom všetkých veriacich – živých aj zosnulých – a oslavou víťazstva Ježiša nad smrťou.

 2. Pamiatka zosnulých (trad. Dušičky, Spomienka na zosnulých, anglicky All Soul‘s Day) 

Dátum: 2. november

Význam: Pamiatka zosnulých je katolícky sviatok, keď sa veriaci modlia za duše zosnulých v očistci. Protestanti tento sviatok neoslavujú, keďže neveria v existenciu očistca a nemodlia sa za mŕtvych. Odvolávajú sa na pasáže z Biblie o tom, že človek je spasený na základe toho, či sa počas svojho života rozhodol veriť v Ježiša.

História: Spomienku na zosnulých zaviedol v 10. storočí opát Odilo z Cluny, ktorý sa snažil pokresťančiť keltské tradície. Podľa týchto pohanských zvykov príbuzní pomáhali dušiam zosnulých na ceste do podsvetia svietidlami vydlabanými z riep a tekvíc. V našich končinách, u pohanských Slovanov, boli predchodcom Dušičiek rituálne oslavy a hostiny, ktoré sa konali priamo na cintoríne na počesť mŕtvych predkov.

Zvyky: Pamiatke zosnulých predchádza v našich končinách starostlivá výzdoba hrobov. Príbuzní prinášajú na hroby kvety, vence, ikebany a iné aranžmány. Po zotmení zapaľujú na hroboch sviečky a kahance. Návšteva cintorína na Dušičky je zážitkom pre veriacich aj neveriacich. Cintoríny ožívajú v tichej žiare sviečok a v tejto čarovnej atmosfére si ľudia pripomínajú svojich milovaných zosnulých.

3. Deň reformácie

Dátum: 31. október

História: Deň reformácie je mladší a menej známy ako Sviatok všetkých svätých alebo Dušičky. 31. októbra 1517, deň pred Sviatkom všetkých svätých, Martin Luther uverejnil svojich 95 téz, v ktorých brojil aj proti predávaniu odpustkov. Veriaci sa ich kúpou snažili oslobodiť od trestu za hriechy a dokonca vyslobodzovať duše mŕtvych z očistca. Luther volal po návrate k Božiemu slovu a náprave chýb v učení cirkvi.

Tradície: Deň reformácie sa oslavuje v protestantských kresťanských kruhoch, predovšetkým formou bohoslužieb a teologických diskusií. Veriaci si pripomínajú dôležitosť viery, Božej milosti a Biblie.

Zaujímavosť: Keďže v 16. storočí neexistovali teologické časopisy ani sociálne siete, mních a profesor teológie Martin Luther pribil svojich 95 téz na dvere Kostola všetkých svätých vo Wittenbergu. Bol to bežný spôsob, ako vyvolať akademickú debatu. Do dvoch týždňov sa preklady tohto spisu rozšírili po celej Európe a stali sa iskrou, ktorá neskôr zapálila proces reformácie cirkvi.

4. Halloween

Dátum: 31. október

História: Odkiaľ pochádza Halloween? Jeho názov je skratkou pre „All Hallows‘ Eve“ (v preklade „Predvečer Pamiatky všetkých svätých“) a má keltské korene. Označoval koniec obdobia zberu úrody a začiatok temnejšej časti roka. Ľudia verili, že v túto noc sa stierajú hranice medzi živými a mŕtvymi a duchovia sa môžu voľne pohybovať medzi ľuďmi. Írski a škótski prisťahovalci priniesli tento sviatok do USA v polovici 19. storočia a odvtedy sa z neho stala americká a neskôr až celosvetová udalosť karnevalového charakteru.

Zvyky: Dnes sa Halloween spája s oslavou a párty, obliekaním sa do prepracovaných kostýmov, vyrezávaním strašidelných tekvíc (jack-o‘-lanterns) a v niektorých krajinách aj s koledovaním o sladkosti.

Mali by kresťania oslavovať Halloween? Medzi kresťanmi dnes vládnu 3 hlavné postoje k Halloweenu. Niektorí ho odmietajú, odvolávajúc sa na biblické verše odsudzujúce čarodejníctvo a vzývanie diabolských síl. Iní ho prijímajú jednoducho ako maškarný ples, prípadne ho využívajú ako príležitosť hovoriť s ľuďmi o reálnej existencii duchovného sveta. A tretia skupina kresťanov „vykupuje“ staré pohanské tradície a dáva im novú, kresťanskú podobu: napríklad vo forme vyššie spomínaných kresťanských sviatkov alebo rôznych jesenných slávností úrody či vďakyvzdania. Aký postoj zaujmeš ty? Skúmaj svoje motívy a svedomie a hľadaj Božiu múdrosť.

Ak to zhrnieme, jeseň je krásnym obdobím, v ktorom rozmanitá škála sviatkov ponúka niečo pre každého. Nájdi si chvíľu na spomalenie a rozjímanie. Premýšľaj o tom, čomu veríš ohľadom existencie duchovného sveta, prípadne využi dlhé jesenné večery na štúdium v bezplatnom online kurze Prečo Ježiš?

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak je niečo, s čím v tejto oblasti zápasíš, potrebuješ radu či modlitbu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov sa ti čoskoro ozve a rád ti pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli