Domov > 4 kroky, ako začať duchovne rásť

4 kroky, ako začať duchovne rásť

duchovný rast vo viere
Doba čítania: 4 min.

Ako môže človek duchovne rásť vo viere a vzťahu s Bohom? Ako môže spoznávať Boha? Toto boli moje prvé otázky, keď som uverila v Boha. Kresťankou som sa stala na vysokej škole. Moje poznatky o Bohu a Biblii boli v tom čase mizivé. Na stupnici od 1 do 10 (ak 1 je „nemám poňatia“ a 10 je „vyrastala som v kláštore“) boli na hodnote mínus 30. Moja rodina nikdy nechodila do kostola a dovtedy som žila dosť búrlivým životom.

Pustila som sa do čítania Biblie, ale – ja hlúpa – som začala hneď od začiatku. Kto mohol tušiť, že Biblia má dve časti?! Samozrejme som to po prvých kapitolách knihy Genezis vzdala. Neskôr som zistila, že existuje aj Nová zmluva, kde by som sa mohla dozvedieť niečo o Ježišovi… Našťastie mi potom niekto ukázal štyri jednoduché spôsoby, ako duchovne rásť. 

1. Počúvaj Boha

Biblia je doslova Božím slovom a záznamom jeho vôle. Dostali sme ju, aby sme sa dozvedeli, kto je Boh a čo zamýšľa s naším životom. Celé Písmo je inšpirované Bohom: vyučuje, usvedčuje nás z hriechu, ukazuje, ako začať nový život, a vychováva nás, aby sme boli pripravení konať vždy dobro.1

Preto ak chceme duchovne rásť, mali by sme si každý deň čítať Bibliu. Ak žiadnu nemáš, kúp si ju v nejakom kresťanskom kníhkupectve. [Pozn.: V slovenčine ti odporúčame napríklad Slovenský ekumenický preklad.] Taktiež si ju môžeš stiahnuť do mobilu alebo ju čítať online.

Začni čítať napr. Evanjelium podľa Jána (niekedy sa tejto knihe hovorí zjednodušene „Ján“ a je to štvrtá kniha Novej zmluvy). Počas čítania rada používam zápisník, kde si píšem svoje pozorovania a otázky. Po každej kapitole si polož nasledujúce dve otázky: Čo sa tu dozvedám o Bohu alebo o Ježišovi? Sú v tejto kapitole veci, ktoré mám, alebo nemám robiť? Vďaka tomu uvidíš, aká praktická a užitočná je Biblia pre tvoj každodenný život.

2. Rozprávaj sa s Bohom

Modlitba – rozhovor s Bohom – je asi najobľúbenejšou časťou budovania môjho vzťahu s Otcom. Len si to predstav: máme možnosť rozprávať sa s Bohom! Boh je stále s nami, môžeme sa s ním porozprávať kedykoľvek a kdekoľvek, v našich trápeniach aj v radosti. Nie sú potrebné žiadne náboženské rituály alebo predpísané slová. V jednom zo Žalmov sa píše: „…vylievajte si pred ním srdce!“2

Keď som sa prvýkrát začínala modliť, veľmi mi pomohla metóda 4P. Spomínaš si, ako som hovorila, že moja viera začínala na bode mínus 30? Nevedela som nič. Doma sme sa nemodlili, len sme si želali – napr. keď sme sfúkli sviečky na narodeninovej torte. Nikdy predtým som sa nemodlila a spočiatku to bol zvláštny pocit, ale metóda 4P mi skutočne pomohla.

Metóda 4P

  • Pochvala alebo adorácia je vyjadrením nášho úžasu nad tým, aký je Boh: milujúci, dobrý, chápavý, milosrdný atď. Keď si čítaš Bibliu a robíš si poznámky o tom, čo sa učíš o Bohu, budeš mať stále viac a viac vecí, za ktoré ho môžeš chváliť. Taktiež si každý deň prečítaj jeden žalm – nebude to trvať dlhšie než 1 – 2 minúty, no dozvieš sa z neho niečo chvályhodné o Božom charaktere a skutkoch.
  • Pokánie je pre náš duchovný rast kľúčové. Kým budeme tu na zemi, hriech bude neustále narúšať naše spoločenstvo Bohom. Keď povieme alebo urobíme niečo zlé, zažijeme pocity viny a Boh sa nám bude zdať vzdialený. Vtedy je čas na pokánie: vyznaj tieto postoje či skutky Bohu a úprimne ich oľutuj, aby na teba nedoliehali ich dôsledky.3
  • Poďakovanie je prejavom našej vďačnosti Bohu za všetko, čo nám dáva a čo robí. Kniha Žalmov je aj v tomto prípade skvelým príkladom toho, ako ďakovať Bohu. Môžeš sa ňou inšpirovať alebo vyjadriť Bohu vďačnosť jednoducho vlastnými slovami. 
  • Prosby sú prihováraním sa jednak za naše potreby, a jednak za potreby iných ľudí. Svoje prosby si zapisujem – aj s dátumom, kedy som sa začala za danú vec modliť, a dátumom, kedy danú modlitbu Boh vypočul. Modli sa konkrétne, s vierou a očakávaním výsledkov. Ak sa modlíme podľa Božej vôle, on nás počuje a splní naše prosby.4 Možno sa pýtaš: „Ako zistím, čo je jeho vôľa?“ Nuž, táto otázka nás vracia presne tam, kde sme začali… k pravidelnému čítaniu Božieho slova.

3. Rozprávaj sa s tými, čo poznajú Boha

Tomuto sa jednoducho hovorí spoločenstvo s inými kresťanmi – čas strávený s ľuďmi, ktorí milujú Ježiša. Môže to byť v kostole, na skupinke štúdia Biblie alebo iných stretnutiach kresťanov. Stretávame sa kvôli tomu, aby sme spolu duchovne rástli.5 Mnohí z nás si potrebujú nájsť nových priateľov a naučiť sa, že zabávať sa dá aj inak. Keď trávime čas s inými veriacimi, učíme sa, ako sa správajú a rozprávajú zrelší kresťania a Boh nás cez nich začne meniť. 

Aj v tvojom okolí je iste viacero ľudí, ktorí majú blízky vzťah s Ježišom. Ak chceš, aby sme ti ich pomohli nájsť, napíš nám.

4. Rozprávaj o Bohu iným

Hovorí sa tomu svedectvo. Ak sme odovzdali svoj život Kristovi, stali sme sa novým stvorením. Čo bolo predtým, skončilo, a začalo sa niečo celkom nové. Boh nás teraz nazýva svojimi vyslancami a poveril nás, aby sme do celého sveta niesli správu, že cez Ježiša odpustil ľuďom ich viny a ponúka im zmierenie.6 

Keď som uverila v Ježiša, jednoducho som o ňom musela povedať svojim priateľom! Keďže mi zmenil život, odpustil mi a miluje ma tak, ako som si to nevedela ani len predstaviť, chcela som, aby mohli to isté prežívať aj oni.

Samozrejme, moje slová neprijal každý s nadšením, ale moja túžba ukázať im, aký skvelý je Boh, bola veľmi silná. Urobila som si zoznam ľudí, ktorým som chcela povedať o Bohu, pravidelne som sa za nich modlila a čakala som, aby mi Boh dal vhodné príležitosti. Som rada, že mnohí z týchto ľudí dnes už tiež poznajú Ježiša.

Úprimne sa modlím, aby ti týchto pár myšlienok pomohlo duchovne rásť a poslúžilo ti ako schodíky na ceste k bližšiemu vzťahu s Ježišom.

Autor: Barbara Francis

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli