Domov > Je tetovanie hriech? Čo hovorí Biblia o tetovaní

Je tetovanie hriech? Čo hovorí Biblia o tetovaní

Je tetovanie hriech? - Čo hovorí Biblia o tetovaní?
Doba čítania: 2 min.

V dobe, keď je tetovanie čoraz viac rozšírené aj medzi veriacimi, mnohí hľadajú odpoveď na otázku: Je tetovanie hriech? Kresťanské tetovanie, napríklad zobrazenie kríža, môže mať pre nositeľa hlboký význam, zatiaľ čo iné symboly môžu vyvolať kontroverzné diskusie. V tomto článku sa pozrieme nato, čo o tetovaní hovorí Biblia a preskúmame, ako sa jej texty týkajú súčasnosti.

Tetovanie v Biblii

Jediné miesto, kde sa v Biblii priamo spomína tetovanie, je v 3. Mojžišovej (Leviticus) 19, 28: „Nerobte si zárezy do tela pre mŕtveho, ani si netetujte na tele znaky. Ja som Hospodin.“1 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento verš poskytuje jasnú odpoveď. Pri čítaní Biblie je však dôležité pozerať sa aj na literárny, historický a kultúrny kontext Božích príkazov a zákazov. Tento prípad nie je výnimkou. 

Prvý verš 19. kapitoly jasne určuje adresáta Božích pokynov: Hospodin oslovil Mojžiša: „Oznám celej pospolitosti Izraelitov…“2 Tento príkaz bol určený izraelskému národu. Pravidlá, ktoré dostali – vrátane zákazu tetovania – ich mali odlíšiť od okolitých národov a zdôrazniť ich jedinečnosť a svätosť. Medzi pravidlami sa nachádza napríklad zákaz jesť mäso s krvou3, alebo zákaz nosiť oblečenie z dvoch rôznych materiálov.4 Ak teda chceme byť dôslední, aj na tieto veci by sme sa mali pozerať rovnakou optikou ako na otázku tetovania.  

Zákaz robenia si „zárezov za mŕtvych dotvára historický a kultúrny obraz. U mnohých starovekých národov bolo tetovanie alebo robenie zárezov bežnou praxou pri pohrebných rituáloch. Tieto rituály často súviseli s prejavmi hlbokého žiaľu a mali byť znakom solidarity s tými, ktorí zomreli. Pre Izraelcov, ktorí mali nádej na večný život s Bohom a mali byť odlišní, bolo dôležité, aby sa týmto praktikám vyhýbali. 

Tetovanie a Nová Zmluva 

Zákaz tetovania bol teda adresovaný starovekému Izraelu. Dnes žijeme v dobe Novej zmluvy, ktorej základom je Kristovo učenie. Príchodom Ježiša Krista na zem a jeho obetou Boh stanovil nové usmernenia, založené na láske. Hovorí: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“5  Otázku, prečo si niekto chce dať tetovanie, by sme preto mali vyhodnocovať práve cez optiku  lásky. 

Kresťanské tetovanie 

V kontexte Novej zmluvy, ktorú priniesol Ježiš, mnohí veriaci vnímajú tetovanie ako prostriedok osobného vyznania viery. Znázornenie kríža ako jedného z najrozšírenejších symbolov kresťanstva môže pre nositeľa znamenať pripomenutie obety Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstania. Tetovanie s nápisom „viera, nádej, láska“ zas často rezonuje v tetovaniach, ktoré sú inšpirované 13. kapitolou Prvého listu Korinťanom,6 a sú znázornené symbolmi, ako je kríž (viera), kotva (nádej) a srdce (láska). 

Nesprávne dôvody pre tetovanie

Premýšľaš o tetovaní? Ak áno, rozmýšľaj nad motívom, ktorý ťa k nemu vedie. Je dobré zvážiť, či dôvodom na tetovanie nie je: 

  • vzbura proti rodičom 
  • provokácia okolia
  • potreba získania spoločenského statusu 
  • snaha o upútanie pozornosti
  • impulzívne rozhodnutie

Názory na tetovanie sa líšia medzi kresťanmi z rôznych cirkví a kultúr. Niektorí veriaci považujú tetovanie za prijateľnú formu vyjadrenia viery, zatiaľ čo iní sa držia názoru, že tetovanie je pripodobňovanie sa svetu a na telo kresťana nepatrí. Ako to vnímaš ty? 

Ak stále rozmýšľaš o tetovaní, môžu ti pomôcť tieto otázky: 

  • Prečo si ho chceš dať? 
  • Akú reakciu chceš vyvolať vo svojom okolí?
  • Máš istotu, že toto tetovanie chceš mať na sebe natrvalo?

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli