Domov > Tvoj nový vzťah s Bohom

Tvoj nový vzťah s Bohom

vzťah s Bohom
Doba čítania: 3 min.

Keď si sa rozhodol pozvať Ježiša do svojho života, iste si si položil otázku, či ťa Boh naozaj počul. Áno, počul ťa. Ježiš sľúbil, že ak ho o to požiadame, skutočne vstúpi do nášho života, aby sme mohli mať blízky vzťah s Bohom.

V Biblii sa píše: „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“1 Veríš v Ježiša a prijal si ho? Ak áno, stal si sa Božím dieťaťom! Boh svoje sľuby vždy dodrží. A on sľúbil, že toho, kto prichádza k nemu, neodoženie, ale mu dá večný život. 

Čo urobil Ježiš pre náš vzťah

Aby sme mohli mať vzťah s Bohom, Ježiš vzal na seba tvoje hriechy a zomrel namiesto nás. Bol ochotný zájsť naozaj ďaleko. Vďaka tomu ti bolo všetko odpustené a Boh ťa plne prijal.

Mnohí si myslia, že najprv sa musia snažiť žiť dobre alebo podstúpiť nejaké náboženské rituály. Je to však naopak: Iniciátorom tvojho vzťahu s Bohom bol sám Boh. Mohol si k nemu prísť vďaka tomu, čo pre teba Ježiš urobil pred 2000 rokmi, a nie vďaka tomu, čo pre neho môžeš urobiť ty. Trpel a zaplatil za tvoje hriechy, aby ťa očisteného priviedol k Bohu.

Výhody vzťahu s Bohom

Ak si úprimne požiadal Ježiša, aby vstúpil do tvojho života, prečítaj si, aké úžasné veci o tebe hovorí Boh v Biblii:

  • Môžeš žiť v pokoji s Bohom: „Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.“2
  • Už viac nežiješ v tme: „Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.“3 „On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.“4
  • Je ti odpustené: „O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“5  
  • Máš večný život: „Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“6 „A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.“7
  • Dostal si Ducha Svätého: „V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého.“8
  • Môžeš začať spoznávať Božiu lásku: „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.“9

Ako rásť vo svojom vzťahu s Bohom

Ak chceme niekoho lepšie spoznať, musíme s ním tráviť čas. Podobne to funguje aj s Bohom. Ak chceš vedieť, aký je, venuj čas hlavnému zdroju, ktorý nám poskytol on sám na to, aby sme ho lepšie spoznali. Týmto zdrojom je Božie slovo – Biblia. Pros ho, aby ti o sebe postupne odhaľoval čoraz viac a aby on sám budoval tvoj vzťah s ním. 

A nezabudni sa s ním rozprávať. Boh nám hovorí, aby sme si ohľadom ničoho nerobili starosti, ale aby sme mu hovorili o všetkých našich potrebách. On nás naplní pokojom, aký sme dosiaľ nepoznali. O tom, ako môžeš ďalej budovať svoj vzťah s Bohom, sa dozvieš v článku 4 jednoduché kroky, ako duchovne rásť

Chceš sa o tom porozprávať?

Ak v tejto oblasti s niečím zápasíš, potrebuješ radu či podporu, napíš nám. Jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.
Zdieľaj
Prepošli